Columns Noël Creemers

SERIEUZE KOST

  Column

De wereld staat in brand. Hoe persoonlijk het hoofd te bieden aan alle ellende in de wereld?

Een vriend was gisteren op bezoek en die worstelde met een aantal problemen. Hoe komt het, zo vroeg hij me, dat een aanslag in Europa met X slachtoffers me meer aangrijpt dan een aanslag in het Midden-Oosten met 3 keer X slachtoffers? En waarom houdt de laatste aanslag je meer bezig dan de aanslag die net daarvoor heeft plaatsgevonden? Ik begreep heel goed wat hij bedoelde, moest erkennen dat ik precies hetzelfde ervoer en dezelfde vragen had.

Waarschijnlijk is het zo dat naarmate iets wat dichterbij en meer recent heeft plaatsgevonden als belangrijker wordt ervaren dan wanneer ongeveer hetzelfde verder weg en langer geleden is gebeurd. Wanneer en waar lijken dus van belang te zijn. Dichtbij en recent wegen zwaarder dan op afstand en lang(er) geleden.

Natuurlijk spelen de media hierbij een belangrijke, misschien zelfs wel bepalende rol. Een gebeurtenis in Nederland vandaag krijgt meer aandacht in de media dan exact eenzelfde gebeurtenis in Nieuw-Zeeland drie dagen geleden. En dan worden we hierdoor als vanzelf meer geraakt, gaan we dit automatisch belangrijker vinden. Maar je kunt natuurlijk evengoed beweren dat de media inspelen op wat wij mensen nu eenmaal belangrijk vinden: een gebeurtenis die dichtbij en recent heeft plaatsgevonden! Het is dus een soort van wisselwerking. De media beïnvloeden ons en wij 'sturen' de media. Een paar voorbeelden om dit te verduidelijken. De media zijn bezig geweest met de Panama Papers, hebben daar veel aandacht aan besteed. En zie, het werd al snel het gesprek van de dag. Andersom, Pokémon Go. Een hype! En wat doen de media? Die gaan er aandacht aan besteden!

Mijn vriend, die dichtbij mij staat, was gisteren op bezoek. Dat heeft mij ertoe gebracht een paar woorden te wijden aan dit onderwerp. Zo zie je maar! Komende week geschiedt er vast wéér iets vermeldenswaards. Er gebeurt immers genoeg in de wereld, Europa, Nederland, Noord-Brabant, Heeze, in de buurt en in mijn persoonlijke leventje. En anders vertel ik wel een verhaaltje over mijn speelgoedbeer, want die maakt wat mee!

.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden