Geert Hut, voorzitter Zorgcoöperatie Graaggedaan
Geert Hut, voorzitter Zorgcoöperatie Graaggedaan (Foto: )

Een project met mogelijkheden

Van de redactie

De zorgcoöperatie wil inspelen op de veranderende zorg

Zorgcoöperatie Graaggedaan is voortdurend bezig om het welzijn van de inwoners van onze dorpen te verbeteren. Een belangrijke doelstelling is om te zorgen dat mensen langer zelfstandig en prettig thuis kunnen blijven wonen.

Leende - De afgelopen jaren zijn hiervoor veel initiatieven ontwikkeld, zoals de Huiskamer voor samenkomst en ontmoeten, de dorpsauto die vervoer biedt aan wie dit zelf niet heeft of niet meer kan, de Welzijnsconsulenten die ondersteunen bij het zoeken naar de juiste hulp in eigen kring of daarbuiten en de iPadcursussen om mensen digitaal de weg te wijzen. Deze initiatieven zijn met veel enthousiasme ontvangen en werden veelvuldig gebruikt totdat corona uitbrak. Maar door corona werd ook duidelijk dat het zorgstelsel in de toekomst sterk zal veranderen en daar wil de zorgcoöperatie met hun nieuwe project op inspelen. Geert Hut, voorzitter Zorgcoöperatie Graaggedaan licht dit als volgt toe: “We zagen dat er nieuwe initiatieven ontstonden, zoals de Vrijwilligers van 'de helpende hand' die samen met onze Welzijnsconsulenten ouderen met raad en daad bijstonden. Voor de toekomst is het belangrijk dit vast te houden en ervan te leren hoe de relaties tussen vrijwillige hulp en formele zorg kunnen worden versterkt. Ons project ZorgAlert biedt de ruimte om met inwoners van verschillende leeftijden in gesprek te gaan, samen met wijkverpleging, huisartsen, en het sociale team van de gemeente om vast te stellen wat er in de toekomst nodig is om de zorg voor elkaar te versterken en, ook digitaal, te verbeteren en laagdrempelig te maken. Samen met Stichting Zorg en Welzijn Leenderstrijp en Wonen -Welzijn en Zorg Sterksel wil ZC GraagGedaan en projectgroep ZOEM ervaringen verzamelen over hoe de zorg- en hulpverlening nu verloopt in de drie kernen, wat we van elkaar kunnen leren en waar we verbeteringen zien. Daaruit moet de aanzet komen voor een goed gezamenlijk plan en moeten we nagaan of een dergelijk initiatief haalbaar is. We willen in dit najaar weten wat de haalbaarheid is en dan het plan verder vorm geven. We hopen dat het idee aanslaat en dat we zo voor Leende, Leenderstrijp en Sterksel een volgende stap kunnen zetten in het verbeteren van het welbevinden binnen onze dorpen!"

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden