Van links naar rechts: Diny Simkens, Petra Bakker-Verhoeven en Thérèse Tielen.
Van links naar rechts: Diny Simkens, Petra Bakker-Verhoeven en Thérèse Tielen. (Foto: )

'We blijven helpen waar we kunnen'

Van de redactie

Extra hard werken om iedereen goed
te begeleiden

Telefoonnummer 06 395 620 41.

Een paar maanden geleden veranderde de wereld ineens met de komst van het coronavirus. Voor veel, voornamelijk oudere inwoners van Leende had dit gevolgen, van praktische en emotionele aard. Zo werd de thuiszorg verminderd of soms helemaal gestopt en werd vervoer ineens een stuk lastiger zonder bijvoorbeeld de Dorpsauto. Maar het grootste gemis deze tijd was en is nog steeds het gebrek aan bezoekjes van familie en vrienden en het ontbreken van sociale contacten.

Leende - De Welzijnsconsulenten van zorgcoöperatie Graaggedaan Leende, Diny Simkens, Petra Bakker-Verhoeven en Thérèse Tielen, hebben deze tijd ook extra hard gewerkt om iedereen goed te kunnen begeleiden. Vele vragen kwamen er binnen, soms van mensen zelf, maar ook van bezorgde buren of familieleden. Vragen over persoonlijke verzorging, eten, boodschappen doen en vervoer maar ook over eenzaamheid en verdriet van mensen die in hun omgeving geen afscheid konden nemen van mensen die hen ontvallen waren. De situatie bracht nog meer vragen voor de Welzijnsconsulenten.

Gelukkig was daar de 'Helpende Hand', een groep jonge mensen in Leende die bereid was om mensen met een vraag te helpen. De handen zijn ineen geslagen en vanaf dat moment konden veel praktische vragen door deze enthousiaste mensen opgelost worden of werd er samen naar een alternatieve oplossing gezocht. Boodschappen en klusjes werden gedaan en ook werden allerlei mensen in het zonnetje gezet. Een fijne aanvulling op het werk van de Welzijnsconsulenten.

Ondertussen zijn de maatregelingen weer wat versoepeld, maar voor vooral de ouderen is er weinig veranderd en blijven zij vooralsnog vaak thuis. "Ons werk gaat dus door en waar we kunnen blijven we iedereen dan ook helpen en ondersteunen. Helaas mogen we nog niet op huisbezoek komen, tenzij hier dringende redenen voor zijn (en dan houden we gepaste afstand), maar telefonisch ondersteunen en helpen we iedereen graag", aldus Petra Bakker-Verhoeven.

Contact

Wie behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, praktische vragen heeft of zich zorgen maakt om familie of buren, kan contact opnemen met het centrale telefoonnummer van de Welzijnsconsulenten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden