Logo deparelvanbrabant.nl


Foto:
Columns Noël Creemers

Minder is meer

Column van Noël Creemers

Meegaan met de tijd hoort bij het leven, zegt men. De wereld is aan verandering onderhevig. Maar zijn al die veranderingen ook verbeteringen? Ik ben nu op een leeftijd dat ik me er niet voor schaam om keihard te stellen: zeker niet! Een voorbeeld. Sinds enige tijd wordt het heel normaal gevonden om te wandelen, fietsen, hardlopen met iets in het oor waaruit, naar ik aanneem, muziek klinkt. Meestentijds betreft het een oortelefoon. Het betreft hier een apparaat bestaande uit doorgaans twee vaak minuscule knopjes die niet ondiep in de oren dienen te worden gestoken, waaraan draadjes zitten die leiden naar de één of andere eveneens minuscule geluidsdrager. Het zal u niet bevreemden als ik u vertel dat wat er uit die ‘oortjes’ schalt muziek is. En zo begeeft men zich dan in de natuur, op straat en in het openbaar vervoer. Overduidelijk is dat dit specimen niet uit is op contact met de medemens, ofschoon het voorkomt dat er als begroeting rauwe, vervormde, onverstaanbare klanken uit de mond ontsnappen, wat begrijpelijk is daar het namelijk geen sinecure te communiceren met 80 decibel direct in de oren geïnjecteerd. Dat mensen ervoor kiezen zo op pad te gaan, moeten ze uiteraard helemaal zelf weten, maar mijns inziens zegt het wel iets over hoe we inmiddels ten opzichte van elkaar staan. Interesseert ons die ander nog wel iets, als we ervoor kiezen ons in de openbare ruimte zo overduidelijk af te sluiten van andere mensen? Was dit vroeger dan anders, zo zullen wellicht vooral de jongere lezers van deze column zich afvragen. Jazeker! Ten eerste beschikten we toen niet over die hierboven beschreven apparaatjes. Buitenshuis deed je in je oren hooguit watjes en op je hoofd bevond zich hooguit een pet of hoed. Ten tweede hadden we sowieso minder spulletjes die ons weghielden van intermenselijk contact. Computer: nooit van gehoord! Tablet en Smartphone: volstrekt onbekend! Een televisie van 1.5 meter breed met 186 zenders en Netflix op de koop toe: science fiction! Maar het belangrijkste is toch wel dat we leerden (en ook inzagen) dat alleen verbinding met andere mensen het leven zin- en vreugdevol kan maken.

Nieuwsoverzicht