Foto:
Columns Noël Creemers

Mens en natuur

Column van Noël Creemers

Laatst stond er een interessant artikel in een landelijk dagblad over zandhagedissen en aanverwante reptielen die door mountainbikers waren overreden. Wees niet bevreesd, het drama speelde zich niet af in onze provincie. Wat blijkt? Sommige reptielen gaan in mei en juni op zoek naar warme plekjes om op te warmen en eieren te leggen. Niet wetend aan welk gevaar ze zich blootstellen, strijken ze dan soms neer op mulle mountainbike-paden. U ziet het waarschijnlijk al voor u: zo’n reptiel ligt daar behaaglijk in het zonnetje totdat een groep mountainbikers eraan komt en, ongetwijfeld niets vermoedend, een einde maakt aan het leven van zandhagedis, hazelworm of levendbarende hagedis. Alleen in dat ene natuurgebied al worden zo jaarlijks tientallen prachtige reptielen over de kling gejaagd door ATB’ers. Natuurlijk doen die lui dit niet expres, stel je voor, en het is ook niet dat ze strafbaar zijn of zo. Ze bevinden zich namelijk juist op paden die voor hen zijn bestemd. Probleem is alleen dat zo’n reptiel hiervan niet op de hoogte is. In essentie gaat het hier over de vraag hoe wij met onze natuur dienen om te gaan? Je zou de vraag ook anders kunnen stellen: is de mens de baas over de natuur of niet? Het type Paulus de Boskabouter zal waarschijnlijk van mening zijn dat we de natuur vooral natuur moeten laten en dat de zich in de natuur begevende mens er te allen tijde voor moet zorgen dat hij totaal geen schade berokkent aan flora en fauna. Akkerviltkruid en kuifleeuwerik gaan vóór de homo sapiens. Aan het andere uiterste van het spectrum is daar de zichzelf centraal stellende mens, wiens houding ten aanzien van de natuur wellicht het best als volgt kan worden omschreven met dat de natuur bovenal een speelplaats voor de mens is. Wellicht ten overvloede vermeld ik dat hiermede de polen, de extremisten zijn beschreven. Daarbij schat ik in dat veruit de meeste mensen in Nederland niet tot één van bovengenoemde categorieën behoren en een soort van middenpositie innemen: de natuur is er voor de mens en vice versa. Voor hen zijn mountainbikers welkom in de natuur én mag ieder zandhagedis blijven leven. Probleem opgelost!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden