Van links naar rechts: Ton van der Sande, Anneke Hulsen-Walen, Ans Loffeld-Weusten, Corrie Vincent-Lamberts, Henk Groenemans en Sylvia Douma-Vrooijnk. (Foto's: gemeente Heeze-Leende)
Van links naar rechts: Ton van der Sande, Anneke Hulsen-Walen, Ans Loffeld-Weusten, Corrie Vincent-Lamberts, Henk Groenemans en Sylvia Douma-Vrooijnk. (Foto's: gemeente Heeze-Leende) (Foto: )

Heeze-Leende: zes lintjes

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus verliep ook de lintjesregen in de gemeente Heeze-Leende dit jaar anders dan anders. Zes inwoners kregen vrijdag persoonlijk van burgemeester Paul Verhoeven te horen dat ze worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen die horen bij deze koninklijke onderscheiding werden nog niet opgespeld. Dat staat te gebeuren op een nog te bepalen datum later dit jaar.

Ton van der Sande (53) uit Leende was jarenlang actief voor hobbyclub ’t Prutske. In 2012 beëindigde hij zijn activiteiten, maar nog altijd kan de vereniging een beroep op hem doen.

Vanaf 1997 tot 2010 verleende de Leendenaar mantelzorg aan zijn ouders. Verder was Van der Sande secretaris en penningmeester van de begraafplaatscommissie van de parochie St. Petrus Banden. In deze functie stuurde hij onder andere de ongeveer twintig vrijwilligers aan die verantwoordelijk waren voor het onderhoud van de begraafplaats. In verband met de fusie van de vijf parochies in Heeze-Leende en Geldrop-Mierlo was hij ook deelnemer aan de overleggen met betrekking tot de financiële boekhouding van de kerkhofadministratie. De Leendenaar heeft deze functie van 2003 tot 2018 uitgeoefend.

Anneke Hulsen-Walen (74) uit Leenderstrijp was van 1986 tot 1994 lid van het kerkbestuur St. Petrus Banden. In die periode heeft ze ook een 2-jarige lekenstudie gevolgd.

In 1991 werd ze lid van het KVO-koor (Katholieke Vrouwen Organisatie), waar ze ook optrad als assistent- en plaatsvervangend dirigent. In 2012 is het koor ter ziele gegaan. Ook bij parochieel dameskoor in Leende is Hulsen plaatsvervangend dirigente. Ze trad toe tot het bestuur en was tevens actief als ondersteuning van de muziekcommissie.

Nadat de huishoudster van emeritus pastoor Van Loon overleed in 2001 is Hulsen actief in de zorg voor hem. Ze is ook lid van het kerkbestuur van de nieuwe parochie Sint Nicasius, dat in 2015 werd gevormd.

Ans Loffeld-Weusten (64) uit Leende was van 1986 tot 1996 bestuurslid en secretaris van buurtschap Oostrik. Na haar bestuursfunctie bezocht ze voor de buurtvereniging zieken en ouderen in de buurt.

In de periode 1992 tot 2001 was de Leendse actief als bestuurslid en secretaris van het schoolbestuur van de lokale basisschool De Triangel.

Vanaf 1992 is ze lid van de gemengde zangvereniging Leends Accoord. Ze was jarenlang nauw betrokken bij diverse commissies en het bestuur van de zangvereniging. In 2018 werd ze verkozen tot voorzitter.

Voor haar werkgever is Loffeld ook actief als EHBO’er en gebouwenbeheerder. Daarnaast zet ze sinds 2001 in als vrijwilliger voor de kerk St. Petrus Banden in Leende.

Corrie Vincent-Lamberts (70) uit Heeze is al bijna dertig jaar actief bij het IVN Heeze-Leende, onder meer als beheerder van de IVN-winkel, natuurgids en docent. Ze nam het initiatief om binnen het IVN een vogelwerkgroep op te richten. Van 1998 tot 2007 woonde Vincent in het buitenland, waarna ze haar IVN-activiteiten weer heeft opgepakt.

In Chennai (India) kwam ze in contact met de Stichting Amaidhi, die steun geeft steun aan kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Zuid-India. Sinds 2008 is Vincent bestuurslid. In Chennai heeft ze persoonlijk een project opgestart van het bouwen van een tehuis voor kinderen. Ze benadert hiervoor sponsoren om geld in te zamelen. Als privépersoon sponsort ze de 8-jarige opleiding van een meisje in Guntur (India).

Vincent is verder actief als EHBO’er en als deelnemer aan opfrisavonden en Lotus-slachtoffer. Ze is ook oproepbaar via 112 voor Hartslag Nu.

Henk Groenemans (73) uit Heeze is vanaf 1973 actief als lid bij het IVN, onder meer als coördinator van de werkgroep Milieu en Landschapsbehoud, als coördinator van de Florawerkgroep en als lid van de Bomenwerkgroep. Deze activiteiten worden tot op heden door hem uitgevoerd.

Naast zijn werkzaamheden voor het IVN is Groenemans lid van het Sportmassageteam Brabant. Dit sportmassageteam Brabant is ontstaan door de samenvoeging van Sportmassageteam Eindhoven en massageteam Brabant-Oost. De Heezenaar is lid sinds 1989. Hij is actief als penningmeester en teamcoördinator. Het sportmassageteam bestaat uit sportmasseurs en fysiotherapeuten en zij ondersteunen sporters bij grote en kleine sportevenementen in de regio. Groenemans was ook actief betrokken bij het oprichten van de Stichting Sportmassageteam Brabant.

Sylvia Douma-Vrooijnk (61) uit Heeze was voorzitter van de grimecommissie van Vriendenkring de Laarstukken. Zij coördineerde alle werkzaamheden die betrekking hadden op het grimeren van de deelnemers aan de parade van de Brabantsedag in de periode 1995 tot 1999.

Van 1998 tot 2005 was ze onder meer als lid van de jeugdcommissie en als teamcoach actief voor Hockeyclub Heeze. In 1999 werd ze actief bij de Culturele Commissie van Stichting Brabantsedag. Ze hield zich bezig met het inrichten van diverse exposities en de samenstelling van het culturele van de Brabantsedag. Ze heeft deze activiteiten uitgeoefend tot 2014 en is toen lid geworden van de stuurgroep en sponsorcommissie van de kunstmanifestatie Kunstsmullen. Ook was ze actief als mantelzorger.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden