Foto:

Duidelijke taal!

Column van Noël Creemers

Recent is mij ter ore gekomen dat in onze eigen provincie een nieuwe partij is opgericht, de Anti-Corona Partij, ACP dus. Hé, dat is leuk, dacht ik meteen, eindelijk weer eens een partij die er niet voor terugdeinst zelfs tot in haar naam tégen iets te zijn. Weet u nog, vroeger, toen hadden we de Anti-Revolutionaire Partij, de ARP, die een hele poos geleden alweer is opgegaan in het CDA. Maar goed, nu hebben we dus weer zo’n antipartij. U zult begrijpen dat ik hier meer van moest weten, dus snel heb ik contact opgenomen met en ben ik afgereisd naar de oprichter, huidig voorzitter en op het moment van schrijven enig lid van de ACP, mevrouw Mr. Daphne Uitjes. Mijn eerste vraag aan haar was uiteraard of we hier, gelijk de Partij voor de Dieren, te maken hebben met een zogeheten ‘one-issuepartij’, een partij die zich in haar doen en laten uitsluitend richt op één programmapunt. Ik schatte in van niet. Wie schetst mijn verbazing toen Daphne,- zij verzocht mij direct haar bij haar voornaam aan te spreken -,ruiterlijk toegaf dat dit het geval is. Letterlijk zei ze: “Ja, wij zijn een one-issuepartij!” Ik wachtte even om haar de gelegenheid te geven dit wat te preciseren, maar al wat ik oogstte was een oorverdovende stilte. Ik schraapte mijn keel, me bezinnend op een volgende vraag. Ik wilde van Daphne wel eens weten wat dat ‘ene isjoe’ dan wel was en voegde eraan toe dat ikzelf het vermoeden had dat het iets te maken had met het coronavirus. In lijn met haar antwoord op mijn eerste vraag maakte ze er ook nu niet veel woorden aan vuil: “Dat is juist, daar heeft het mee te maken.” Zoals u weet gaat de tijd snel als het gezellig is, maar gelukkig restte mij nog enkele ogenblikken om een allerlaatste vraag te kunnen stellen. Wat ik graag van Daphne wilde weten is waarom ze nu precies deze partij had opgericht. “Er is nog geen enkele politieke partij die zich onomwonden heeft uitgesproken tegen het coronavirus, terwijl overduidelijk is dat het hele Nederlandse volk behoorlijk tot zelfs extreem antivirus is. Vandaar dus!” Duidelijk een vrouw die weet waarover ze het heeft. Het zou me dan ook niet verbazen als we nog veel van haar en haar partij gaan horen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden