Kinderen stoepkrijten bij het Marijkeplein in Leende. (foto: De Helpende Hand)
Kinderen stoepkrijten bij het Marijkeplein in Leende. (foto: De Helpende Hand) (Foto: )

Inwoners bieden helpende hand

'Mensen zijn vooral op zoek naar sociale contacten'

Roy de Leijer

De maatregelen om het Corona-virus te bestrijden zorgen ervoor dat ouderen en kwetsbare mensen niet of nauwelijks buiten komen en er een grote inzet wordt gevraagd van bijvoorbeeld zorgpersoneel, supermarktmedewerkers en de politie. Heeze-Leendenaren steken hen daarom met allerlei acties massaal een hart onder de riem.

HEEZE-LEENDE – In amper een week tijd zijn er talloze initiatieven in het leven geroepen om mensen te ondersteunen of te bedanken voor hun inzet.

In Leende hebben het burgerinitiatief 'De Helpende Hand' van Trots op Blaosdonk (TOB) en de lokale welzijnsconsulenten hiervoor de handen ineengeslagen. Zij ondersteunen dorpsgenoten veelal met het bieden van praktische hulp. Onder meer het regelen van vervoer kan een probleem zijn voor ouderen en kwetsbare mensen. Voor noodsituaties kan er daarom een beroep worden gedaan op de Dorpsauto van zorgcoöperatie Graaggedaan. Deze is tijdelijk (voorlopig tot en met 6 april) alleen hiervoor beschikbaar. Daarnaast wordt door de welzijnsconsulenten een luisterend oor geboden aan mensen die hun verhalen en zorgen willen delen. Verder kan er onder meer worden gedacht aan het doen van boodschappen en het ophalen van medicijnen.

Stoepkrijtactie

Miranda van Mensvoort, één van de vele vrijwilligers bij De Helpende Hand in Leende en nauw betrokken bij Stichting Vakantie Jeugdwerk Leende (SVJL), was afgelopen zaterdag al vroeg in de weer met het plaatsen van flinke stoepkrijttekeningen. Bedankteksten als ‘Voor mijn mama en al haar collega’s’ en onder meer hartjes, zonnen, regenbogen verschenen op diverse locaties in het Leende en Leenderstrijp, zoals bij de supermarkten, brandweerpost, ambulancepost, apotheek, horecagelegenheden en scholen. Een groepje opgetrommelde vrijwilligers had haar handen de hele dag vol aan de vele prenten. Later in de ochtend verzamelden vrijwilligers zich op het Marijkeplein, waarbij ze voldoende afstand tot elkaar en de aanwonende senioren behielden. Hier werd niet alleen getekend, maar was er ook ruimte voor live muziek. Maarten van Gorp bracht zang en gitaar ten gehore voor de bewoners van de flat.

“Gelukkig valt het aantal hulpvragen op dit moment nog mee. Een enkeling heeft gevraagd om hulp bij het doen van boodschappen. Wel is er veel vraag naar een luisterend oor”, zegt vrijwilliger Sanne van der Sanden. Voor de komende weken zitten er nieuwe acties in de pijplijn. “We proberen hierbij met zoveel mogelijk verschillende organisaties, ondernemers en mensen uit Leende en Leenderstrijp op te trekken. Door zaken onderling op elkaar af te stemmen worden de initiatieven over een langere periode verspreid.”

Aanmelden voor een hulpvraag in Leende en Leenderstrijp kan (zeven dagen per week) via 06-39562941 en info@zcgraaggedaanleende.nl. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden door te reageren via social media of 06-51799733, bij voorkeur via WhatsApp.

Fleurige groet

Door Hart voor Leenderhof en de Plus-supermarkt in Leende zijn er afgelopen zaterdag tientallen hyacinten geschonken aan de bewoners van zorgcentrum Leenderhof. Met deze fleurige groet willen de initiatiefnemers laten zien dat de bewoners in het verzorgingshuis niet worden vergeten tijdens de Corona-crisis.

Sterksel

In Sterksel is een groep dorpsbewoners gestart met de actie 'Helden van Sterksel'. “We hebben ons hierbij laten inspireren door het initiatief in Leende", zegt vrijwilliger Ralph van Weerdenburg. In no-time is er in Sterksel een WhatsApp-groep ontstaan met een zestigtal vrijwilligers. Hieraan worden de hulpvragen die binnenkomen voorgelegd. Van Weerdenburg: "Heel voorzichtig druppelen de eerste aanvragen nu binnen”,

De werkgroep werkt onder meer samen met de buurtcontactpersonen in Sterksel. Van de Weerdenburg: “Zij hebben goeden contacten met mensen die mogelijkerwijs hulp nodig hebben. Er worden op dit moment allerlei verbindingen gemaakt. We staan in ieder geval in de startblokken om mensen te helpen." Het gaat daarbij onder meer om hulp bij het doen van boodschappen, het uitlaten van de hond, of het bereiden van een pan soep.

Mensen met een hulpvraag of vrijwilligers kunnen zich melden via sterksel.nu/helden en helden@sterksel.nu.

Heeze

Ook in Heeze zijn er verschillende acties op touw gezet. “Zo zijn er afgelopen vrijdag onder meer flyers met informatie en kaneelkoeken bezorgd. Daar hebben we veel reacties op gehad”, zegt sociaal makelaar Yvonne Cuijten. Er wordt volop meegeleefd met Heezenaren die in een isolement zitten door het Corona-virus. Cuijten: "Mensen stellen onder meer massaal legpuzzels en puzzelboekjes beschikbaar. De afgelopen week hebben zich vooral veel vrijwilligers aangemeld, maar inmiddels beginnen ook de eerste hulpvragen binnen te stromen.”

Richtlijnen

Voor alle acties geldt dat de richtlijnen van het RIVM nauwgezet worden opgevolgd. Dat betekent onder meer dat er voldoende afstand van elkaar wordt gehouden. Cuijten: “Daardoor zijn er ook veel beperkingen. Aan een oppasservice beginnen we bijvoorbeeld niet. Mensen die aan huis gekluisterd zijn, zijn vooral op zoek naar sociale contacten. Er zijn landelijke telefoonnummers die ze kunnen bellen, maar ze willen vooral een belmaatje uit het eigen dorp.”

Mensen met een hulpvraag of vrijwilligers in Heeze kunnen contact opnemen met sociaal makelaar Yvonne Cuijten. Dit kan via 06-29092376 en sociaalmakelaar@heeze-leende.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden