De Vijfsprong, het centrumgebied bij Tapperij De Zwaan. (Foto: Jurgen van Hoof)
De Vijfsprong, het centrumgebied bij Tapperij De Zwaan. (Foto: Jurgen van Hoof) (Foto: Jurgen van Hoof)

'Er zit energie in het dossier'

Het plein bij het gemeentehuis moet meer gaan bruisen

Roy de Leijer

Onlangs heeft de gemeenteraad van Heeze-Leende zogeheten kansenkaarten voor het centrum van Heeze vastgesteld. Dorpsbewoners konden op woensdag 4 maart onder meer aangeven welke kansen op de korte termijn de meeste prioriteit zouden moeten krijgen.

HEEZE - Dit gebeurde op woensdag 4 maart tijdens een drukbezochte informatieavond in het gemeentehuis. De bijeenkomst werd bijgewoond door zeventig mensen. Een gemêleerd gezelschap bestaande uit bewoners, ondernemers en gebruikers van het centrum boog zich over bijna vijftig kansen en zogeheten 'quick wins', die zijn uitgewerkt voor het centrum van Heeze. Ze moeten bijdragen aan een dorpshart waar het niet alleen veilig is, maar ook prettig om te wonen, winkelen en te verblijven. Omdat ze niet allemaal tegelijk opgepakt kunnen worden en sommige plannen veel voorbereidingstijd vergen moet er een selectie worden gemaakt. Daarbij richt de gemeente zich in eerste instantie op het plukken van laaghangend fruit. Dit zijn plannen die snel gerealiseerd kunnen worden.

De grote opkomst deed wethouder Toon Bosmans deugd: "Er zit energie in het dossier. Met deze avond hopen we de plannen voor het centrum weer een slag concreter te maken.”

Vooral de roep om maatregelen op het gebied van parkeren en verkeer was groot. Het instellen van een blauwe zone tegen lang parkeren was een veel gehoorde oplossing voor het aanpakken van de parkeerdruk in het centrum. Wel moet er naar een goed alternatief voor bewoners worden gezocht. Daarnaast werd geopperd om het gemeentehuisplein in zijn geheel of gedeeltelijk autovrij te maken. Het plein moet namelijk meer gaan bruisen. "Het moet een gezelligheidsplein worden”, vond een van de aanwezigen. Dat kan bijvoorbeeld met horeca en door het plein groener te maken. Op de locatie van de huidige gymzaal aan de Spoorlaan zouden dan eventueel nieuwe parkeerplaatsen voor de ambtenaren van het gemeentehuis gerealiseerd kunnen worden.

Ook de plannen om De Vijfsprong, zoals het gebied bij Tapperij De Zwaan ook wel wordt genoemd, beter te benutten vielen in goede aarde. Daarnaast moeten er maatregelen worden genomen om het centrum veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Betere bewegwijzering moet er verder voor zorgen dat fietsers en wandelaars niet alleen het buitengebied, maar ook het dorpshart weten te vinden. Ook in het centrum moet de bewegwijzering worden verbeterd.
Bij een levendig dorpshart hoort ook een goede verbinding met de wijken. Daarbij werd De Nieuwe Hoeven veelvuldig genoemd. Dit wordt mede ingegeven door de onduidelijkheid die heerst over het voortbestaan van de huidige fietstunnel bij het NS-station. Het behoud van de tunnel staat bij veel aanwezigen hoog op de prioriteitenlijst. Dat geldt ook voor het aanpakken van de leegstand in het centrum.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden