Scouting St. Nicasius Heeze gaat zich voornamelijk inzetten voor gierzwaluwen.
Scouting St. Nicasius Heeze gaat zich voornamelijk inzetten voor gierzwaluwen. (Foto via Orbis)

Heeze-Leende helpt natuur handje mee

Van de redactie

Natuur in de Wijk van start

Project Natuur in de Wijk is van start in de gemeente Heeze-Leende. Bewoners, scholen, bedrijven en alle geïnteresseerden worden opgeroepen om mee te doen.

Heeze-Leende - Het stedelijk gebied is voor dieren over het algemeen geen makkelijke plek om te overleven, maar er zijn bepaalde soorten die het al sinds jaar en dag juist erg goed doen in dorp en stad. Toch wordt het langzaam maar zeker steeds lastiger voor deze dierlijke bewoners om goed te kunnen overleven. Een gebrek aan veilige plekjes om te nestelen en steeds schaarser wordend voedsel door onder andere minder beplanting, zijn belangrijke redenen voor de terugloop van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Project Natuur in de Wijk is in het leven geroepen om méér stadsnatuur en nestplaatsen te realiseren voor deze soorten.

Om de resultaten van het project te kunnen monitoren is een kerngebied geselecteerd, waar het gros van het materiaal wordt uitgedeeld en opgehangen. Dat gebeurt vooral door enthousiaste bewoners, basisscholen, verenigingen, instanties en bedrijven die de natuur een warm hart toedragen. Bewoners binnen het kerngebied kunnen gratis nestkasten en beplanting bestellen.

Bewoners, organisaties, scholen en verenigingen zullen allemaal mee moeten werken om de biodiversiteit ook op de lange termijn te waarborgen. Daarom is Scouting St. Nicasius Heeze al aangehaakt. Zij gaan zich vooral inzetten voor gierzwaluwen. Op de locatie van de scouting wordt op 8 februari een informatie-ochtend over gierzwaluwen gehouden. Iedereen is welkom om te komen kijken naar een presentatie van Geert Engels van het IVN over deze vogels om 10.00 uur. Een week later gaan de welpen de wijk in, op zoek naar geschikte locaties voor gierzwaluwkasten. Deze jonge leden zullen de bewoners van geschikte huizen enthousiasmeren om gratis een nestkast te komen ophalen. Daaropvolgend wordt op locatie van de scouting op 29 februari van 10.00 tot 12.00 uur een ophaaldag georganiseerd waarop geïnteresseerde bewoners gratis hun gierzwaluwkasten kunnen komen ophalen.

Meer berichten