Wim Jak, Ans Damen en Theo Dekkers, initiatiefnemers en bestuursleden van stichting De Beemden.
Wim Jak, Ans Damen en Theo Dekkers, initiatiefnemers en bestuursleden van stichting De Beemden. (Foto: )

Ans heeft 'Hart voor de Beemden'

Fransje Thijssen

35 jaar bestuurslid

Het was een particulier initiatief van een groep enthousiaste mensen met een vooruitziende blik: de oprichting van de 'Stichting Zelfstandig Wonen voor Ouderen Heeze' op 30 november 1984. Onlangs bestond de stichting 35 jaar en werd op het binnenplein van De Beemden een toast uitgebracht op het succes van de woonvorm met als stralend middelpunt mede-initiatiefnemer en bestuurslid van het eerste uur: Ans Damen - Heerings.

Heeze – Ans: "Het woonproject was bestemd voor mensen van 50 à 55 jaar tot hoogbejaard. Voor mensen uit Heeze maar bijvoorbeeld ook voor mensen van elders in het land, van wie de kinderen in Heeze woonden. Er moest wel een binding met Heeze zijn." In De Parel van Brabant werd in 1984 melding gemaakt van een project 'Zelfstandig wonen voor ouderen', waarvoor men kon inschrijven.

Ongeveer 20 tot 30 woningen, gesitueerd achter het oude postkantoor, gebouwd in de vorm van een hofje in De Beemden. De woningen zouden worden voorzien van brede deuren en aangepaste sanitaire ruimtes, zonder drempels. Ook was er gedacht aan een alarmeringsinstallatie, service op het gebied van warme maaltijdvoorziening en zorg voor zieke bewoners. Het was de bedoeling dat toekomstige bewoners elkaar zouden helpen en samen een leefgemeenschap zouden vormen. Volgens initiatiefnemer en huisarts Theo Dekkers kwam het nogal eens voor dat ouder wordende echtparen en alleenstaanden, noodgedwongen, Heeze moesten verlaten omdat hun huis te groot werd en er geen alternatieven waren. "Het gaat om mensen die op zichzelf willen blijven wonen. In een project als dit kan men de periode van zelfstandig wonen nog een poos verlengen. Eenzaamheid is vaak een groot probleem voor de ouder wordende mens, we moeten betrokken zijn bij elkaar", beargumenteerde Theo Dekkers in1984. Sindsdien zijn de vergaderingen bij secretaris Ans thuis. "Ook aspirant huurders ontving ik thuis, evenals de post, de telefoon en de klachten." Het ambitieuze project werd gerealiseerd en volgens Ans was er nooit leegstand in de 22 woningen maar vanaf het begin een lange wachtlijst. De mensen konden kiezen tussen woningtype A, B of C waarvan C de grootste was. Er zijn 14 A , 4 B en 4 C woningen. De ligging, in het centrum met to egang tot het wandelpark en alle voorzieningen, is uniek. Ans: "Elke bewoner geniet of heeft genoten van zijn mooie plek in De Beemden. Haar inzet van 35 jaar voor De Beemden wordt gewaardeerd. "Als ik in het dorp ben kom ik altijd wel een bewoner tegen waarmee ik een praatje maak. Ook wordt ik regelmatig aangehouden voor de wachtlijst." Geleidelijk is Ans bezig met het overdragen van haar taken aan haar opvolgster Kirstine Sturkenboom, maar ze blijft nog even op de achtergrond aanwezig. De woningen van toen voldoen in 2019 nog steeds, er is zelfs een grote behoefte aan dit soort woonvormen.

Het bestuur van toen had het goed gezien.

Meer berichten