Onder meer in het pop-up kantoor in Leende konden inwoners ideeën inbrengen voor de nieuwe omgevingsvisie. Foto: Jurgen van Hoof
Onder meer in het pop-up kantoor in Leende konden inwoners ideeën inbrengen voor de nieuwe omgevingsvisie. Foto: Jurgen van Hoof (Foto: Jurgen van Hoof)

'Omgevingstoer' door de gemeente

Roy de Leijer

Nieuwe omgevingsvisie

Inwoners van Heeze-Leende lieten zaterdag hun licht schijnen over het toekomstbeeld van de gemeente. Dit kon op drie plaatsen en tijdstippen in Leende, Sterksel en Heeze. De opbrengst wordt door de gemeente gebruikt bij het opstellen van de nieuwe omgevingsvisie.

HEEZE-LEENDE - Wat voor een gemeente wil Heeze-Leende zijn? En hoe ziet het er in de toekomst uit? En wat is er nodig voor een prettige en veilige woon-, werk- en leefomgeving? Met deze vragen ging de gemeente 'op toernee' om input op halen voor de omgevingsvisie waar ze op dit moment aan werkt.

Door de gemeente en stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnon werd in drie pop-up kantoren een aantal voorzetten gegeven, waarop inwoners konden inhaken. "Hiervoor hebben we van tevoren een analyse van de gemeente gemaakt en zijn we met de gemeenteraad en wethouder in discussie gegaan over wat Heeze-Leende Heeze-Leende maakt", zegt Frank Gorissen van Kuiper Compagnon.

Voor veel mensen is de omgevingsvisie een abstract geheel, stelt Gorissen: "Door het te koppelen aan de dagelijkse werkelijkheid en sociaal-maatschappelijke thema's willen we het onderwerp begrijpelijker maken."

Inwoners konden kun ideeën inbrengen over alles wat met de fysieke leefomgeving te maken heeft. Met volgeschreven post-its konden ze hun suggesties plakken op panelen en grote vellen papier.

Veel opmerkingen en ideeën hadden betrekking op de thema's verkeer, vervoer en wonen. Vooral in de kleine kernen is de roep om woningen voor starters en senioren groot. Verder moet het openbaar vervoer in de kernen beter op elkaar worden afgestemd.

In Heeze werd geopperd om het kasteel meer bij het dorp te betrekken. Meer van algemene aard was de vraag naar meer en betere fietspaden en meer aandacht voor het behoud van het landelijke erfgoed. In Leende werd onder andere de wens voor minder woningen en meer groen in het dorpshart uitgesproken.

In Sterksel pleitte Hans van Middelaar voor meer parkeerplaatsen in of bij het centrum van het dorp: "Als er activiteiten plaatsvinden in dorpshuis Valentijn, dan moeten mensen hun auto vaak aan de Averbodeweg parkeren."

ZLTO'er Johan Bax uit Leenderstrijp was tevreden over de opzet van de omgevingstoer: "We hebben agrariërs en recreatieve ondernemers in het buitengebied gevraagd om vandaag mee te denken. Dit is toch het platform waar het allemaal begint."

De omgevingstoer wordt vervolgd met gesprekken met lokale organisaties en ondernemers. "De jongeren willen we onder meer bereiken met hulp van de sportverenigingen en de Social Creative Cloud", zegt een woordvoerster van de gemeente.

In maart maken wordt er een nieuwe rondgang gemaakt. Dan krijgen de inwoners verschillende opties en ambities voorgelegd en is er opnieuw inbreng mogelijk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden