De sleutel werden op 10 september uitgereikt aan de nieuwe bewoners.
De sleutel werden op 10 september uitgereikt aan de nieuwe bewoners. (Foto: )

Eerste woningen De Bulders opgeleverd

Van de redactie

Begin oktober start volgende fase

Op 10 september overhandigde Janssen de Jong Bouw Zuid de sleutel aan de eerste bewoners van de nieuwbouwwijk De Bulders in Heeze. Begin oktober start Bouwbedrijf Van Gerven de bouw van de volgende 27 woningen. De Bulders Woningbouw BV treft tijdelijke maatregelen om bouw- en woonverkeer te scheiden. Ook zijn de grootte en de prijs van de vrije bouwkavels aangepast.

Heeze - Het betreft de oplevering van de eerste van de in totaal 30 woningen uit plan Schaversvelden fase 1, bestaande uit 16 tussenwoningen, 8 hoekwoningen en 6 twee-onder-één-kapwoningen. Kort voor de zomervakantie is door Janssen de Jong ook gestart met de bouw van 10 twee-onder-één-kapwoningen van plan Schaversvelden fase 2, waarvan de contouren van de betoncasco's al volledig boven maaiveld uitsteken. Begin oktober start Bouwbedrijf van Gerven de bouw van 27 woningen onderverdeeld in 6 vrijstaande woningen, 8 twee-onder-één kap woningen, 4 hoekwoningen, 3 tussenwoningen en 6 huurwoningen. Hiervan zijn nog 1 twee-onder-één kap en 1 vrijstaande woning beschikbaar. Sinds afgelopen week worden de eerste woningen in De Bulders opgeleverd en arriveren de eerste bewoners van dit nieuwbouwplan. Tegelijkertijd wordt er ook nog volop gebouwd. De Bulders Woningbouw BV gaat een aantal maatregelen en/of tijdelijke voorzieningen treffen om woon- en bouwverkeer te scheiden. Zo wordt er voor de woningen tijdelijk asfalt en tijdelijke puinverharding aangelegd waarop ook geparkeerd kan worden. Uiteraard wordt de weg ook verlicht. Het woonverkeer krijgt via De Ringgreppel toegang tot het plan. Daarnaast wordt er tijdelijk een extra aansluiting gemaakt op de randweg ter hoogte van de Heezerenbosch. Deze kan alleen gebruikt worden als uitrit, om van de woonwijk op de randweg te komen. Bepaalde delen van De Bulders waar gebouwd wordt, worden afgesloten voor woonverkeer. Het bouwverkeer zal gebruik maken van de bestaande bouwinrit aan de zuidzijde van De Bulders. Op deze manier krijgen de nieuwe bewoners toch een veilige en bewoonbare omgeving en blijft tegelijkertijd De Bulders bereikbaar voor bouwverkeer. Pas op een later moment zal het woongebied definitief ingericht worden. Het grootste gedeelte van de randweg is aangelegd inclusief de markering. Enkel de verbinding tussen het oostelijk – westelijk deel moet nog gemaakt worden. In dit gedeelte wordt een koeientunnel aangelegd, zodat de koeien in het middengebied van De Bulders in de wei kunnen blijven lopen. De vergunning van deze koeientunnel zal de gemeente op korte termijn verlenen. Zodra deze onherroepelijk is, start de aannemer met de aanleg. Daarna legt de aannemer het laatste stuk van de randweg aan. De verwachting is dat dit eind van het jaar gebeurd is. Uiteraard is dit afhankelijk van de weersomstandigheden.

Meer berichten