De rondgang over de kermis.
De rondgang over de kermis. (Foto: )

Heezer gilden zien terug op een geslaagde kermismaandag

Kermismaandag is altijd een hoogtepunt voor het Sint Jorisgilde. Ook dit jaar op 12 augustus. Na de H.Mis met vendelgroet aan pater Mervin, vertrok het gilde naar haar gildepaviljoen. .

Heeze - Hier werd Jan van Lierop jr. gehuldigd omdat hij 50 jaar gildebroeder is. Het bestuur had veel lovende woorden voor zijn tomeloze inzet voor het gilde. Hiervoor kreeg hij een zilveren onderscheiding die door zijn moeder werd opgespeld. De voorzitter van Kring Kempenland Roeland van Hooff en de plaatsvervanger Raadsheer district Oost Johan Bax verraste Jan met een gouden Kringonderscheiding. Ook het voltallig college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende waren aanwezig. Burgemeester Paul Verhoeven memoreerde in zijn toespraak de verdiensten van Jan voor het gilde. Ook het gezin van Jan en veel belangstellenden waren aanwezig. Na de vendelhulde was er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren. Na deze happening was het tijd om de Frans van Stratum Bokaal te verschieten. Frans Verest was de winnaar. Zijn naam wordt vereeuwigd op de Bokaal. Hierna volgde de gildelunch. Traditioneel wordt 's middags samen met het gilde van Sint Agatha een vendelgroet gebracht bij het gemeentebestuur, Woonzorgcentrum Nicasius, bewoners van het kasteel en de gezamenlijke huisartsen. In het dorpshuis 't Perron was er aandacht voor de diverse leden van beide gilden, die in het afgelopen jaar bijzondere prestaties hebben verricht. In Woonzorgcentrum Nicasius werden de gildebroeders in de prachtige tuin verwelkomd door de bewoners. De massale vendelgroet werd met veel applaus ontvangen. Hierna gingen de gilden met slaande trom en vliegend vaandel naar het kasteel. Na de regenbui vendelen ze voor de familie Van Tuyll van Serooskerken en hun gasten. Altijd indrukwekkend zo op de eerste binnenplaats van het kasteel. Baron Sammy van Tuyll van Serooskerken nodigde iedereen uit om in de koetshuizen het glas te heffen op de verbintenis tussen het kasteel en de gilden. Daarna op naar de gezamenlijke huisartsen op Strabrecht waar de Heezer gilden ook gastvrij werden ontvangen.

Meer berichten