Wie zal zich op maandag 19 augustus tot Koning schieten?
Wie zal zich op maandag 19 augustus tot Koning schieten? (Foto: )

Koningschieten tijdens kermis in Leende

Van de redactie

Auw Schut & Jong Schut

Dit weekend is het weer kermis in Leende. Vier dagen plezier voor jong en oud. De maandag tijdens de kermis staat traditie getrouw altijd in het teken van de beide gilden in Leende, te weten de Schutterij van St. Jacob en St. Anna ook wel bekend als de 'Auw Schut' en het Gilde St. Catharina en St. Barbara ook wel bekend als de 'Jong Schut'.

Leende - De dag begint voor beide gilden om 9.00 uur met de H. Mis in de St. Petrus- Bandenkerk. Hierbij zit volgens traditie de Jong Schut voor in de kerk en de Auw Schut achterin. Na de mis volgt achter de kerk de vernieuwing van de Eed van Trouw aan het Geestelijk en Wereldlijk gezag gevolgd door een vendelhulde voor het eerder genoemde gezag. Wanneer de vendelhulde klaar is gaan beide gilden samen naar de Scheuter alwaar zij namens de gemeente Heeze-Leende getrakteerd worden op koffie met gebak. Hierna volgt ieder gilde haar eigen verdere programma. De Auw Schut gaat naar hun clubhuis waar het koningschieten zal plaatsvinden en de huidige koning Jan Jansen zijn titel kan gaan verdedigen. De Jong Schut vervolgt het programma richting Leenderhof waar een vendel en tromhulde gebracht zal worden aan alle bewoners van Leenderhof. Vervolgens gaan ze weer in optocht door het dorp richting het gildehuis waar zij gaan genieten van de gildemaaltijd. In de middag staat het driejaarlijkse koningschieten op het programma. De huidige koning Coen Heijmans is nu drie jaar koning geweest en mag gaan proberen om zijn titel te gaan verdedigen. Het zal een spannende strijd worden om de felbegeerde eretitel. Nadat de koningsvogel gevallen is en de nieuwe koning bekend is zullen de jeugdige leden dit volgens traditie middels een hardloopwedstrijd bij de partner of het ouderlijk huis van de nieuwe koning gaan melden. 's Avonds vindt de installatie van de nieuwe koning plaats en zal hij middels een rondgang door het dorp aan de Leendse bewoners bekend gemaakt worden.

Wanneer een lid zich drie keer achtereen volgens tot koning schiet mag deze zich de keizer van het gilde noemen. Binnen de Jong Schut is het diverse keren voorgekomen dat iemand zich tot keizer had geschoten. De oudst bekende keizer is Willem Gordt van Engelen en werd keizer in 1750. De laatste was Adrianus van der Laak en wel in 1880. Hierna is het niemand meer gelukt om zich tot keizer te schieten.

Saillant detail hierop is dat je tot het jaar 1880 zoveel mocht schieten als je kon tijdens het koningschieten. Het gebeurde dan ook dat mensen met meerdere geweren en helpers kwamen en zo dus meer kans hadden om koning te worden. In 1880 was dit voorbij, toen werd in een algemene vergadering vastgesteld dat ieder zijn eigen geweer moest laden en anders geen recht had op de vogel die zij zouden afschieten.

De nieuwe koning krijgt gelijk een speciale periode om koning te mogen zijn. Komend jaar organiseert het gilde namelijk de 78e Kringgildedag van de Bond van Schuttersgilden van Kring Kempenland. Meer informatie: www.kgd2020.nl

Meer berichten