Columns Noël Creemers

Wetenschap

Foto: Foto:

Weinig mensen zullen durven beweren dat de uitspraken van Donald Trump een sterk wetenschappelijk fundament hebben. Aan de andere kant kan de vraag worden gesteld wat wetenschap eigenlijk is. Deze heb ik gevonden op het internet: Wetenschap omvat zowel de menselijke kennis op bepaalde gebieden, de manier waarop mensen deze kennis ontvangen als het geheel (de organisatie) waarbinnen de informatie wordt vergaard. Die zit! Van belang daarbij lijkt dat die kennis onomstotelijk is, dat er niet aan kan worden getornd. De praktijk leert echter dat 'm hier nogal eens de schoen wringt. Hoe vaak komt het immers niet voor dat vaste grond drijfzand blijkt te zijn, dat wat we hielden voor een min of meer vaststaand feit mijlenver bezijdens de waarheid is. En dan heb ik het niet over de aantrekkelijke theorietjes van de met gegevens goochelende charlatans die op die manier het academische walhalla willen bereiken – nee, ik noem geen namen – maar over wetenschappers die gans oprecht heel hun ziel en zaligheid leggen in het zoeken naar de waarheid, die uiteindelijk gevonden denken te hebben en wier theorie jaren later dan toch wordt beschouwd als de reinste apekool en dus bij het grof vuil gaat. Eerlijk is eerlijk, dit kleeft vooral de gammawetenschappen aan. U kent ongetwijfeld de voorbeelden. Het wemelt in dat type onderzoek van de aannames, gezichtspunten, beperkte selecties en interpretatie van gegevens. Het zijn vooral bètawetenschappers uit wier monden je dit soort geluiden verneemt. Wiskunde, da's pas harde en dus echte wetenschap, want een som kent immers slechts één uitkomst. Eén plus één is twee, daar valt geen speld tussen te krijgen. Fijn, die zekerheid. Of is hier sprake van schijnzekerheid? Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord, wat een handig ezelsbruggetje is dat voor het oplossen van wat moeilijker sommetjes dan één plus één! Correctie, wàs dat, want Meneer Van Dalen is niet meer. Niet lang geleden is hij ontmaskerd als een doodordinaire oplichter, iemand die feitelijk van toeten noch blazen wist. Hoe hebben wij, domoren dat we zijn, toch ooit kunnen geloven dat 1 de uitkomst is van het sommetje 8:2(2+2)! Dat we niet hebben ingezien dat het juiste antwoord 16 is, want dat is het…vooralsnog.

Meer berichten