Foto: Erik van Asten.

Lezers schrijven: Terugmelden van geringde uilen

HEEZE-LEENDE - Uilenwerkgroep Hei-Heg-Hoogeind is een onderdeel van de gelijknamige agrarische natuurvereniging en heeft als doel de bescherming van steenuil en kerkuilen.

Deze uilensoorten hebben het in het recente verleden erg moeilijk gehad door verandering van het kleinschalig landschap en steeds minder geschikte broedplaatsen. De werkgroep voert haar activiteiten uit binnen de gemeente Heeze - Leende. Zij doet dit onder andere door het hangen van uilenkasten op geschikte plaatsen en ook adviseert zij over verbetering van de biotoop. De kasten worden jaarlijks gecontroleerd op broedgevallen.

Controles

De werkgroep van Hei-Heg-Hoogeind heeft de jaarlijkse controles van de steen- en kerkuilenkasten weer achter de rug. Deze twee uilensoorten zijn, dankzij het werk van de uilenwerkgroepen in Brabant en de rest van Nederland, weer uit de gevarenzone. Dit betekent niet dat we weer achterover kunnen gaan leunen. We blijven zorg dragen voor het wel en wee van de uilen. De resultaten van deze controles van dit jaar zijn weer zeer hoopvol.

Uilenwerkgroep Hei-Heg-Hoogeind voert bij de broedsels een broedbiologisch onderzoek uit waarbij de jonge uilen (soms ook de ouderuilen) geringd, gewogen en gemeten worden. Op deze manier verzamelen we gegevens die voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden en bij kunnen dragen tot het instant houden van de populaties van deze vogelsoorten.

In het eerste jaar van de jonge vogels vallen er veel slachtoffers ten gevolge van de gevaren in het verkeer en door verdrinking in drinkbakken. Dit vanwege de onervarenheid van de uiltjes.

Oproep

Gaarne willen wij eenieder oproepen die dode en of levende vogels aantreft, om dit te melden. Met name de geringde exemplaren zijn zeer interessant. U kunt dit melden bij de coördinator van de uilenwerkgroep HHH Adrie Staals (a.staals56 @upcmail.nl) tel: 06-36020921 of via de website: www.hei-heg-hoogeind.dse.nl

Adrie Staals, Uilenwerkgroep Hei-Heg-Hoogeind

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden