Kartrekkers Jos Fleskens (l) en Fons van de Heuvel bij de schoolwoningen in Leende.
Kartrekkers Jos Fleskens (l) en Fons van de Heuvel bij de schoolwoningen in Leende. (Foto: )

Informatieavond trekt veel bezoekers

Roy de Leijer

Nieuwe woonvorm voor 50-plussers

Woongemeenschappen voor vijftigplussers zijn de laatste jaren flink in opkomst. Ook in Leende lijkt er volop belangstelling te bestaan voor deze woonvorm waarbij ouderen zelfstandig wonen en daarnaast gebruik kunnen maken van gedeelde ruimten en desgewenst elkaars hulp.

LEENDE - In Leende heeft een kleine initiatiefgroep, met als kartrekkers Fons van den Heuvel en Jos Fleskens, het voornemen om de huidige schoolwoningen aan de Breedvennen om te toveren in een woongemeenschap met levensloopbestendige appartementen voor vijftigplussers. Een informatieavond over het wooninitiatief trok vorige week bijna zeventig bezoekers.

De avond werd geleid door Kitty Hesen en Magdaleen Kroese van KilimanjaroWonen. Samen met Stefan Maussen runnen zij de Eindhovense stichting. Het doel van Kilimanjaro is het realiseren van alternatieve kleinschalige woonprojecten voor ouderen. Overigens spreekt het drietal zelf liever van wonen voor gevorderden.

De stichting ondersteunt ook de Leendse initiatiefgroep. Kroese ziet veel perspectief: "Wat hier helpt is dat we al een concrete locatie op het oog hebben. En omdat we uitgaan van achttien woningen hoeft het bestemmingsplan niet te worden gewijzigd."

Hoewel de voornaamste doelgroep uit vijftigplussers bestaan is er ook plek voor gezinnen. Er wordt uitgegaan van achttien woningen: vijftien appartementen en drie gezinswoningen.

De woningen worden gerealiseerd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Hierbij acteren de kopers zelf als projectontwikkelaar. De bewoners, ook de gezinnen, kunnen daarnaast gebruik maken van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke tuin, een kluslokaal en een ontmoetingsruimte. De woongemeenschap mikt op bewoners die behoefte hebben aan sociaal contact en daarnaast bereid zijn om elkaar te helpen en ondersteunen. Niets is echter verplicht.

Bedragen werden tijdens de infoavond niet genoemd. "Eerst moet duidelijk worden wat de prijs per vierkante meter zal bedragen", aldus Fons van den Heuvel. Onder meer de dorpsraad in Leende is enthousiast over het project. Dat geldt ook voor Leendenaar Cor Heuijerjans: "Toch snap ik goed dat veel mensen eerst iets meer over de prijs van de woningen willen weten."

Om meer duidelijkheid te krijgen over de interesse voor de woongemeenschap wordt er door KilimanjaroWonen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Mensen die graag betrokken willen worden bij de ontwikkelingen kunnen vriend worden van KilimanjaroWonen. Daarnaast kunnen belangstellenden zich tot 1 juli - tegen betaling van 150 euro - inschrijven bij de vereniging in oprichting. "Die eerste aanmeldingen en toezeggingen zijn al binnen. Mensen die eerst meer zekerheid wensen over het doorgaan van de plannen kunnen nog wachten, maar sluiten achteraan aan", zegt Van den Heuvel. Voor meer info en aanmelden: fons.van.den.heuvel@gmail.com

Meer berichten