Regerend Deken Erik van Happen overhandigde het eerste sponsorpakket aan de Beschermheer van het Gilde.
Regerend Deken Erik van Happen overhandigde het eerste sponsorpakket aan de Beschermheer van het Gilde. (Foto: )

Het gilde is 'springlevend' in Leende

Van de redactie

Het Gilde St. Catharina en St. Barbara houdt op 5, 6 en 7 juni de 78e Kringgildedag van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland, met als thema 'springlevend'. Het is een groots gildefeest waarbij ongeveer 55 Brabantse gilden met 2500 gildebroeders en –zusters en naar verwachting vele bezoekers elkaar op het feestterrein aan de Loofvennen zullen ontmoeten.

Leende - Het Gilde St. Catharina en St. Barbara is, met ruim 80 leden één van de grootste gilden in de provincie Noord-Brabant. Het gilde is tevens een van de oudste verenigingen van Leende. Voor zover bekend dateert heet gilde al uit 1459 en is hierdoor al ruim 5 eeuwen oud. In 1952 beleefde het gilde een heropleving en heeft zich sindsdien actief ontwikkeld. Met groot enthousiasme willen de gildebroeders en -zusters de schouders zetten onder de organisatie van dit gigantische evenement. De deelnemende broeders en zusters zullen zich tijdens deze Kringgildedag kunnen meten in de gildedisciplines trommen, bazuinblazen, vendelen, schieten en het standaardrijden op prachtig opgetuigde paarden. In en buiten de grote feesttent zullen allerlei activiteiten plaatsvinden die gratis toegankelijk zijn. Het hoogtepunt van de dag is de optocht door Leende, gevolgd door een massale opmars op het feestterrein. Vorig jaar is er al begonnen met de voorbereidingen op de organisatie van de evenement. De draaiboeken zijn doorgenomen, de eerste commissies zijn opgestart. In april is er door het gildebestuur tijdens de jaarvergadering van Kring Kempenland het contract voor organisatie ondertekend, waarmee de Kringgildedag 2020 officieel een feit was. Op 7 juni was het exact een jaar tot aan de grote dag zelf. Een mooie gelegenheid tot de opening van het Kringgildejaar. Regerend Deken Erik van Happen overhandigde hierbij officieel het eerste sponsorpakket aan de Beschermheer van het Gilde, de heer Piet van Weert. Daarmee komt de voorbereiding in een stroomversnelling. Regelmatig zal er een bericht verschijnen over de stand van zaken. Meer info: www.kgd2020.nl.

Meer berichten