Foto: IVN Heeze-Leende

Drie eiken omgeduwd aan Heezerven

Heeze - Er zijn begin juni langs het zandpad door het Heezerven drie grote zomereiken met grof geweld door een tractor of ander voertuig omver geduwd. Ze hebben een stamdoorsnede van meer dan 30 cm. en liggen nu in het naastgelegen maisveld. Goed mogelijk dat er een bericht bij de gemeente binnen zal komen dat bij de laatste storm daar drie eiken omgewaaid zijn. De diepe schaafplekken op de stammen laten echter iets anders zien. Waarom? Zo onnodig!

Meer berichten