Het gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp
Het gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp (Foto: )

Jaarlijkse Sint-Jansdag in Leenderstrijp

Leenderstrijp - De feestdag van de schutspatroon wordt door de Brabantse schuttersgilden op velerlei wijze gevierd. Het gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp houdt jaarlijks op Sint-Jansdag een openluchtmis met St. Janstrossenwijding. Ook dit jaar vindt op maandagavond 24 juni om 19.30 uur de St. Jansviering plaats bij de St. Janskapel aan de Kapelstraat in Leenderstrijp. De Heilige Mis wordt opgeluisterd door de beide parochiële koren. De organisatie is in handen van het Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp dat om 19.15 uur vanaf gildehuis De Hospes met vliegend vaandel en slaande trom naar de Sint Janskapel trekt.

Tijdens deze H. Mis worden de Sint Janstrossen gewijd. Deze trossen worden door de pelgrims zelf meegebracht en bestaat voor het merendeel uit veldbloemen. De gewijde tros wordt thuis buiten aan een deurstijl gehangen om bescherming af te smeken tegen noodweer en boze geesten en geluk en gezondheid te brengen aan diegene die achter de tros hun heil zoeken. Na afloop van de St.-Jansviering worden in het gildehuis De Hospes Jac Bax en Antoon Bax gehuldigd vanwege hun 50 en 60 jarig lidmaatschap van het gilde.

Meer berichten