Het gezelligste clubke

Foto: Foto:

Niet lang geleden is er iemand, Joost mag weten wie, uitgeroepen tot Gezelligste Mens van Heez'. Het spreekt voor zich dat deze competitie niet jaarlijks kan worden gehouden, want als vanzelf is degene die in het tweede jaar wordt verkozen feitelijk niet de gezelligste doch de op één na gezelligste mens van Heeze. Immers, er kan maar één persoon de gezelligste zijn en die is bij de eerste uitverkiezing reeds bepaald. Voor degenen die ambities hebben zit er dus niets anders op dan geduld te hebben. Ooit namelijk zal onze huidige gezelligste mens het tijdelijke gaan verwisselen met het eeuwige en eerst dan zijn er weer kansen. De Vrienden van Heeze, dat is de organisatie die achter deze uitverkiezing steekt, hebben het probleem van de eenmaligheid van de uitverkiezing onderkend en hier tijdens vergaderingen ongetwijfeld vele uren aan gewijd. Het kan niet anders zijn dan dat er tussen de Vrienden zich ook enkele bevinden aan wie een zekere gemakzucht kleeft en dat één van hen heeft geopperd dit jaar dan toch maar te gaan voor de uitverkiezing van de Op Één Na Gezelligste Mens. "En dan zeker in 2050 iemand uitroepen tot Op 32 Na Gezelligste Mens van Heeze!"! Kortom, dat voorstel heeft het, mijns inziens begrijpelijkerwijs, niet gehaald. Maar wat dan? Het Gezelligste Huisdier, Het Gezelligste Huis, De Gezelligste Lantaarnpaal? Uiteindelijk is men er na vele uren van verhitte discussies en ronkende betogen toch uitgekomen. Het Gezelligste Clubke, van Heez' welteverstaan, dat is het geworden! Eén vraag doemt uiteraard gelijk bij u op: wat precies wordt verstaan onder een 'clubke'? Van de Vrienden mag u het prettig ruim zien. Dus niet alleen kaart-, wielren-, wandel- en leesclubs kunnen meedingen, maar ook naaikransjes, heksenkringen en, vooruit, waarom niet, de Vrienden van Heeze zelf. Persoonlijk maak ik overigens van geen enkel clubje deel uit,- in navolging van Groucho Marx wil ook ik niet lid zijn van een club die mensen zoals ik als lid accepteert -,dus ook dit jaar zal de prijs, die in het persbericht van de Vrienden 'bruut' wordt genoemd hetgeen hem mijns inziens niet begerenswaardiger maakt, aan me voorbijgaan. Het leven valt niet altijd mee.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden