10 van de 14 communicanten van de R.K. Parochie Heilige Nicasius: 1e rij v.l.n.r. Ivo, Stan, Rafael, Sofia en Jasmijn, 2e rij Jolein, Carmen, Jayden, Isabelle en Alissa.
10 van de 14 communicanten van de R.K. Parochie Heilige Nicasius: 1e rij v.l.n.r. Ivo, Stan, Rafael, Sofia en Jasmijn, 2e rij Jolein, Carmen, Jayden, Isabelle en Alissa. (Foto: )

'De wereld is een toverbal'

Fransje Thijssen

Communie als basis voor kinderen

Nog twee keer oefenen en één keer de kerkdienst doornemen, dan is het zo ver: Op zondag 26 mei om 11.00 uur doen veertien kinderen in Heeze de Eerste H. Communie in de Sint-Martinuskerk. De communicanten, acht meisjes en zes jongens uit groep 4 van verschillende basisscholen hebben elkaar in de loop van dit jaar beter leren kennen en verheugen zich erop; ze nemen, op een feestelijke manier, voor het eerst deel aan de eucharistie en ontvangen de communie.

Heeze - Alissa kijkt ernaar uit omdat ze al een tijd bezig is met het oefenen van liedjes en filmpjes kijken. Rafael: "Oefenen is ook luisteren naar verhalen over leuke dingen en we leren nieuwe kinderen kennen." Jayden kan al goed uitleggen wat de communie is: "Pater Mervin breekt het brood en deelt het met de kinderen die de communie doen." Jasmijn is blij met haar nieuwe jurk in wit met goud en Sofia verheugt zich op visite van familie, de juf en vriendinnen. "We hebben leuke kinderen in de groep waarmee je kunt spelen en ik mag mooie kleren aan," voegt Isabelle toe. Ze vormen een speciaal groepje dat al vanaf de herfstvakantie bezig is met de voorbereiding. De werkgroep bestaat uit ouders Chelly, Desirée, Marieke en pater Mervin, zij zetten zich in om elk jaar van de H. Communie iets bijzonders te maken. Ze werken volgens een bestaande methode die ze regelmatig aanpassen om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Pater Mervin: "Ik ben dankbaar en blij met deze werkgroep en voor de goede manier waarop ze zich het basisproject hebben eigen gemaakt en vorm gegeven." De maatschappij is onderhevig aan veel veranderingen en het aantal communicanten neemt af. "Ouders die nu kiezen voor de communie van hun kinderen doen dit bewust. Sommigen zijn diep gelovig en hebben dit van huis uit mee gekregen. Ook wordt familietraditie belangrijk gevonden of het geven van een basis aan hun kinderen om later zelf een goede keuze te kunnen maken," meent Chelly. Volgens Desirée ervaren de kinderen vooral verbondenheid met elkaar, het feest, het samen spelen en het gevoel niet alleen te staan. Pater Mervin: "Geloof geeft kracht en rust aan kinderen. Ze ervaren dat er altijd hulp en troost is in moeilijke situaties. De communie is pas de eerste stap, geloofsopvoeding moet groeien en zou meer een doorgaande lijn moeten zijn. Als ze er incidenteel mee bezig zijn is het moeilijk vol te houden." De kinderen krijgen huiswerk mee zodat de ouders betrokken worden bij de voorbereiding. Tijdens de bijeenkomsten wordt er gewerkt in het werkboek, er worden verhalen verteld, geknutseld, filmpjes gekeken en ook buiten gespeeld in de parochietuin. Liedjes als 'Het scheppingslied', het 'Lied van brood en wijn' en 'De wereld is een toverbal' worden vol overgave en overtuiging gezongen en zullen tijdens de dienst met pianobegeleiding te horen zijn. Het is voor de communicanten nog moeilijk om te verwoorden wat er na zondag anders is maar de ervaring dat je alles samen doet is heel waardevol.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden