Jonge wintereik aan de randweg. Foto: Henk Groenemans
Jonge wintereik aan de randweg. Foto: Henk Groenemans (Foto: Henk Groenemans)

IVN denkt mee over biodiversiteit

Heeze-Leende - Al bij de eerste ontwerpplannen voor de nieuwe wijk de Bulders en de aanleg van de randweg zijn de IVN werkgroepen Bomen en Milieu & Landschapsbehoud betrokken. De projectontwikkelaar De Bulders bv prijst de wijk aan als duurzaam. Duurzaamheid moet natuurlijk zowel in de bebouwing als in het openbaar groen tot uiting komen. De projectontwikkelaar organiseerde een workshop waarin de mogelijkheden werden verkend. Daaraan heeft het IVN deelgenomen. Het IVN heeft een beplantingsplan gemaakt voor de randweg. Er zal een wadi aangelegd worden voor waterberging. Door aanplant van onder andere groen blijvende wintereiken langs de randweg worden gaten in de fourageerroutes van vleermuizen gedicht. Er komen straatlantaarns die alleen omlaag schijnen met aangepast licht om vleermuizen en uilen minimaal te storen. Het IVN adviseert inheemse planten die voedsel bieden aan dieren. Ook maaibeleid draagt bij aan vergroting van de biodiversiteit. Het IVN zou graag zien dat nieuwe bewoners door de gemeente actief worden gestimuleerd hun tuinen zodanig in te richten dat met name vogels en insecten er alle kansen krijgen. Heeze-Leende heeft zich aangesloten bij operatie Steenbreek. Dit initiatief wil iedereen enthousiasmeren om de leefomgeving te vergroenen en te zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden