De huidige locatie van gemeenschapshuis De Schaapskooi aan 't Lange in Gastel.
De huidige locatie van gemeenschapshuis De Schaapskooi aan 't Lange in Gastel. (Foto: )

Schaapskooi blijft op huidige plek

Roy de Leijer

Locatie De Cranehoeve van de baan

De nieuwe Schaapskooi in Gastel wordt gerealiseerd op de huidige plek. De voorkeurslocatie bij café-restaurant De Cranehoeve is van de baan. Het verschil tussen de vraagprijs en de prijs die de gemeente Cranendonck voor ogen had is te groot.

GASTEL - Wethouder Marcel Lemmen praatte de inwoners van Gastel op woensdag 10 april bij over de stand van zaken rondom het nieuwe gemeenschapshuis. Bijna zeventig dorpsbewoners woonden de bijeenkomst bij. Tijdens een eerdere informatieavond in november 2017 kon de Gastelse bevolking kiezen uit drie opties voor het nieuwe gemeenschapshuis. Dat waren: nieuwbouw op de huidige plek, De Cranehoeve, of de locatie van het voormalig café De Pint. Van de bijna tweehonderd aanwezigen koos destijds een ruime meerderheid voor De Cranehoeve. De huidige locatie, die daarvoor al in beeld was, kwam als tweede keuze uit de bus.

Aankoop van De Cranehoeve is echter geen haalbare kaart gebleken. "De vraagprijs lag te ver af van de reëele marktwaarde", aldus Lemmen. Ook de onderhandelingen over een huurconstructie leverden geen resultaat op. Lemmen: "Vervolgens zijn we met het bestuur van De Schaapskooi naar de tweede voorkeurslocatie gaan kijken." Hij liet weten dat het dorp nu aan zet is. Lemmen: "Het is belangrijk dat de werkgroep omwonenden en overige dorpsbewoners zoveel mogelijk bij de plannen gaat betrekken." Het eerder door de gemeenteraad vastgestelde budget van bijna 1,5 miljoen euro blijft overeind staan voor het nieuwe gemeenschapshuis. Er ligt al een concreet plan. Helmi Hendriks, bestuurslid van De Schaapskooi, liet weten dat er op korte termijn een bijeenkomst wordt gehouden waarbij de details verder worden ingevuld. Ook wordt onderzocht of het nieuwe gemeenschapshuis vanuit burgerparticipatie kan worden aanbesteed.

Er heerste onder de toehoorders behoorlijk wat teleurstelling over het niet doorgaan van de verplaatsing van 't Lange naar het Sint Cornelisplein. Pijnpunten bij de omwonenden van de huidige Schakel zijn de parkeerdruk en de ontsluiting van de wijk. Volgens verschillende aanwezigen is de parkeerdruk op piekmomenten nu al hoog. Een andere bezoeker van de bijeenkomst opperde het idee om woningen te bouwen op de huidige plek en de opbrengst te steken in de aankoop van De Cranehoeve. Volgens Lemmen druist dit echter in tegen het beleid van de gemeente.

Voorzitter Gerard van Limpt van De Schaapskooi benadrukte dat nieuwbouw dringend noodzakelijk is: "Het dak moest eigenlijk 5 jaar geleden al zijn vervangen." Datzelfde geldt onder meer voor de toiletten. Ook komt het bestuur regelmatig in de knel met het verhuren van de ruimtes. Hendriks: "Op sommige momenten staat het gemeenschapshuis leeg, op andere momenten zoals vanavond zijn we dubbel bezet. Om deze bijeenkomst door te kunnen laten gaan moet Jong Nederland uitwijken."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden