Van links naar rechts: Diny Simkens, Petra Bakker en Thérèse Tielen.
Van links naar rechts: Diny Simkens, Petra Bakker en Thérèse Tielen. (Foto: )

'We gaan naar de mensen toe'

Roy de Leijer

Welzijnsconsulent stelt zich voor

Een grote wens van zorgcoöperatie Graag Gedaan in Leende is onlangs in vervulling gegaan. Vanaf 1 maart kunnen Leendenaren met vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn terecht bij welzijnsconsulent Petra Bakker-Verhoeven.

LEENDE - Bakker krijgt daarbij ondersteuning van Diny Simkens en Thérèse Tielen. Het drietal helpt mensen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen in hun eigen woonomgeving. Bakker: "Ik heb vanaf 1 maart een vliegende start gemaakt. De eerste hulpvragen beginnen inmiddels binnen te druppelen." De komende periode staat vooral in het teken van kennismaken. Niet alleen met inwoners, maar ook met verenigingen en ketenpartners. Bakker: "Mijn naam is voor veel mensen in Leende heel herkenbaar. Ik hoop dat dit mij helpt. Ik ben een echte 'Lindse' en vind het heel mooi om op deze manier iets voor het dorp te kunnen doen. Het past ook bij mijn achtergrond." Bakker werkte eerder als medisch maatschappelijk werker.

Ze wordt ingehuurd door zorgcoöperatie Graag Gedaan. Een welzijnsconsulent was een grote wens van de coöperatie. Tielens: "Uit onderzoek van de zorgcoöperatie is duidelijk naar voren gekomen dat veel mensen verdwalen in het woud van regels. Daarnaast is ook eenzaamheid een probleem. Door gebruik te maken van elkaars krachten willen we daar verandering in brengen."

Een welzijnsconsulent is zichtbaar aanwezig in het dorp. Het is vooral de bedoeling om mensen thuis te bezoeken. Bakker: "We gaan naar de mensen toe. Dat doen we gevraagd en ongevraagd." Ze voert gesprekken met mensen, peilt behoeften en is een schakel tussen vraag en aanbod. Bakker: "We kijken daarbij in eerste instantie in de eigen schil, zoals bijvoorbeeld de buurt. Op die manier willen wij voor de reguliere zorg gaan zitten. Het hoeft niet altijd per se te gaan om hulpvragen. Een huisbezoek kan ook plaatsvinden om een kopje koffie te drinken en bij te praten." Tielens: "Ouderen zijn onze grootste doelgroep, maar we zijn er voor iedereen. Ook voor niet-leden van de zorgcoöperatie." Het drietal gaat vooralsnog 15 uur per week aan de slag. Simkens: "Het is een groeimodel waarmee we nog maar kortgeleden zijn begonnen."

De functie van welzijnsconsulent lijkt op die van de sociaal makelaar in omliggende dorpen. Simkens: "We gaan dergelijke functies echter niet één op één kopiëren. Hier worden andere vragen gesteld en andere drempels opgeworpen. Zo verwachten wij dat er in Leende meer vraagverlegenheid is dan bijvoorbeeld in Heeze."

De pilot, die een jaar duurt, is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van de gemeente Heeze-Leende, Rabobank Dommelstreek en het Oranje Fonds. Leden van zorgcoöperatie Graag Gedaan kunnen op donderdag 11 april (vanaf 20.00 uur) tijdens de jaarvergadering kennismaken met het nieuwe team. Kennismaken kan ook op zaterdag 13 april tijdens de open dag van de coöperatie. De Huiskamer opent dan de deuren van 10.30 tot 15.00 uur.

Meer berichten