Jelle Verest (L), Thomas Berkers (R)
Jelle Verest (L), Thomas Berkers (R) (Foto: )

Felicitaties voor jubilarissen bij fanfare

Op dinsdag 26 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats van fanfare St Nicasius.

Heeze - Tijdens deze vergadering werd er teruggekeken op een zeer geslaagd muziekjaar 2018 en vooruitgekeken naar 2019 en verder. Er is met algemene stemmen een nieuw beleidsplan aangenomen waarin de fanfare met een duidelijke richting en doel positief de toekomst tegemoet kan gaan. Een heldere aanpak, frisse ideeën en veel enthousiasme zijn wel de kernpunten waarmee de fanfare verder aan de toekomst kan bouwen.

Wat zeker ook tot veel enthousiasme leidde was de bekendmaking van drie jubilarissen.

Toevalligerwijs allen leden van de slagwerkgroep.

Jelle Verest en Thomas Berkers konden de felicitaties in ontvangst nemen voor 12,5 jaar lidmaatschap.

Andre Kuijten was door werk helaas verhinderd en zal later dit jaar nog gehuldigd worden voor het feit dat hij maar liefst al 25 jaar lid van de vereniging is.

Namens fanfare St Nicasius kregen zij een attentie en vooral de waardering voor al deze jaren trouw lidmaatschap.

Meer berichten