Beëdiging van Hans van Lieshout in 1973. Hans is helemaal rechts te zien.
Beëdiging van Hans van Lieshout in 1973. Hans is helemaal rechts te zien. (Foto: )

Hans hangt zijn uniform aan de kapstok

Fransje Thijssen

Afscheid na bijna 50 jaar

'Verantwoordelijk en boeiend werk voor jonge mannen die houden van dingen zelf doen (en die dat kunnen!).' Zo luidde een van de zinnen uit de wervingsadvertentie van het Korps Rijkspolitie. Op 1 oktober 1971 begon Hans van Lieshout in Arnhem aan een eenjarige interne opleiding, die streng en militaristisch was. Nu, bijna 50 jaar later, gaat hij genieten van een welverdiend pensioen.

Heeze-Leende - "Nog twee werkdagen!" Wijkagent van Heeze-Leende, Hans van Lieshout, telt af en geniet van alles wat er om hem heen gebeurt. In deze periode komen de verhalen over zijn werkzame leven boven. Graag vertelt hij over zijn eerste echte baan in Oirschot waar hij de 10 mooiste jaren bij de Politie beleefde. "In die tijd was je meer 'veldwachter' dan politieagent. In Oirschot was veel stroperij, veel vogeltjesvangers liepen tegen de lamp." Toen ging het er volgens Hans nog erg 'sportief' aan toe, zoals bleek in het dorpscafé toen hij van een vogelvanger een biertje aangeboden kreeg en later op de avond achterop de fiets naar huis werd gebracht. Moeite had hij met de laksheid van de gemeentelijke overheden als het ging om handhaving zoals bij milieudelicten. Na de reorganisatie bij de politie in 1994 werd Hans brigadier en kort daarna wijkagent in Heeze. Deze functie heeft hij voor de rest van zijn loopbaan met heel veel plezier vervuld. "De politie is momenteel sterk in verandering, de manier waarop ik mijn werk deed is misschien niet meer zoals de politie van nu het wil. Ik ben altijd iemand geweest die contact met de mensen zocht en hen recht in de ogen keek als we in gesprek waren." Hoewel Hans heel goed mee kan wat de automatisering in zijn vakgebied betreft vindt hij dat het politiewerk nu snel en onpersoonlijk gaat: "Via sociale media is diepgang vaak ver te zoeken. De politie wordt tegenwoordig te veel 'geleefd' door deze vorm van communicatie, ten koste van het echte politiewerk. In de beginjaren werkte je zelfstandig, nu in een team omdat het werk complexer is geworden. We kunnen geen boeven meer vangen zoals we dat 40 jaar geleden deden, de tijden, de middelen, en de wetten zijn veranderd." Hans hangt zijn uniform na bijna 50 jaar aan de kapstok, hij is niet bang voor gemis van gezag of status: "Een uniform geeft je dit niet, respect verdien je door correct handelen." De inwoners van Heeze-Leende en de collega's zullen zijn vertrouwde en vriendelijk verschijning missen na al die jaren. Collega Harry Schilder: "Wij waren tien jaar lang samen wijkagent in deze gemeente, twee verschillende karakters en tegenpolen, maar toch een twee-eenheid. We vullen elkaar aan en kunnen goed met elkaar opschieten. Dit heeft zijn weerslag op het werk. Ik mag hem graag en zal hem missen." Hans: "Ik zal het warme bad missen van de collegialiteit en de organisatie die achter me staat maar ga genieten van de vrijheid, het buiten wonen, reizen en het boek afmaken dat ik aan het schrijven ben over geschiedenis van de familie Van Lieshout".

Meer berichten