Columns Noël Creemers

Nederlandse taal

Foto: Foto:

Een ramp is geschied! In het in verband met de Boekenweek 2019 door Jan Siebelink geschreven geschenk met de titel 'Jas van Belofte' staat een kapitale taalfout. In de epiloog van het werkje is het woord 'verwijdert' te lezen, hetgeen, daar het kennelijk een voltooid deelwoord betreft, uiteraard 'verwijderd', met als laatste letter een d dus, had moeten zijn. Jan Siebelink zelf treft in ieder geval geen blaam; hij heeft zijn manuscript keurig, zonder dat daarin ook maar één fout stond, bij de uitgever ingeleverd. Gelukkig voor hem, want stel dat deze fout wel aan hem verwijtbaar zou zijn geweest, dan had niemand meer ook maar één letter van hem gelezen, dan was het exit Jan, voor eeuwig. Wie nu wel verantwoordelijk moet worden gesteld voor het begaan deze immense, reusachtige blunder, daarover tasten we dus nog in het duister, maar dat de onderste steen boven wordt gehaald, daaraan behoeft niet te worden getwijfeld. En dat er, als eenmaal bekend is op wiens conto dit vergrijp, want dat is het, niets meer en niets minder, komt, passende maatregelen genomen zullen worden, ook dat staat buiten kijf. Te denken valt aan een straf als het verplicht volgen van 12 lessen Nederlands, mits er uiteraard een leraar Nederlands beschikbaar is, hetgeen twijfelachtig is. Ondertussen vraag ik me af waar dat heen moet met onze kennis van die prachtige Nederlandse taal als zelfs iemand die is betrokken bij het maken van een boek dat in zo groten getale wordt geproduceerd - het gaat maar liefst om 644.000 stuks! – en, ervan uitgaande dat de ontvangers dit boekwerkje niet meteen ongelezen in de kast zullen zetten maar kennis gaan nemen van de inhoud, geconsumeerd een dergelijke taalramp veroorzaakt. Kan nu echt niemand meer foutloos Nederlands, toch onze moerstaal, schrijven? En eerlijk gezegd moet ook uw eigen columnist met pek en veren besmeurd en op een open kar worden gezet om vervolgens door het dorp te worden geleid, want wie zijn column van vorige week aandachtig heeft gelezen, en wie doet dat niet, is zonder meer opgevallen dat daarin een fout staat die ten minste zo groot is als die in het Boekenweekgeschenk. Als u het weet, mag u het zeggen!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden