Foto:

KBO Leende ziet Abraham

Roy de Leijer

Jubileumviering op 15 maart

KBO Leende is 50 jaar geleden begonnen als een gezelligheidsvereniging voor senioren. In de loop der jaren zijn de doelstellingen flink verbreed. Het gouden jubileum wordt vrijdag gevierd.

LEENDE - Op 15 maart is het precies een halve eeuw geleden dat de Leendse afdeling van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) werd opgericht. De vereniging nam het stokje over van de Bejaardenbond, die daarvoor activiteiten voor senioren organiseerde. Zo werd er al in 1954 een dagreis gehouden. "Dat was destijds ook de enige activiteit", weet Annie Verhoeven-Maas, penningmeester en voorzitter van KBO Leende.

Het idee om een gezelligheidsvereniging voor senioren te starten is ontstaan vanuit kaartclub De Vrolijke Kaarters. Theo Vlijmincx, directeur van puddingfabriek VIF in Heeze, werd in 1969 de eerste voorzitter van KBO Leende.

"Naar de jaarlijkse dagreizen, die nog altijd op veel deelnemers kunnen rekenen, werd vroeger enorm uitgekeken", vertelt bestuurslid Maria van der Palen. Het was een hele happening waarbij deelnemers werden uitgezwaaid door de burgemeester. Van der Palen: "En bij terugkomst werden ze ingehaald door de fanfare." Verhoeven vult aan: "Tegenwoordig zijn de dagreizen vooral populair onder alleenstaande ouderen, of mensen die zelf niet meer zo mobiel zijn en daardoor moeilijker zelfstandig op reis kunnen."

De KBO-afdeling telt 300 leden. Het ledental is de laatste jaren wat teruggelopen. Het jongste lid is 50 jaar, het oudste is 98 en doet nog regelmatig mee aan activiteiten. Veel leden zijn de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd. Van der Palen: "Vijftigplussers voelen zich vaak nog te jong om lid te worden." Ook het afscheid van D'n Herd, het eigen thuishonk in het oude Rabogebouw in Leende, heeft zijn uitwerking op het ledental gehad. In afwachting van de nieuwe mfa vindt het merendeel van de activiteiten plaats in De Meent.

KBO Leende is nog altijd een gezelligheidsclub, maar heeft haar horizon in de loop der jaren flink verbreed. Nog steeds kan er worden deelgenomen aan diverse activiteiten zoals kaarten, biljarten, kienen en Nordic Walking. Daarnaast is er veel meer oog voor belangenbehartiging, ondersteuning en eenzaamheidsbestrijding. Leden kunnen onder meer gebruik maken van een belasting- en ouderenadviseur. Verder kunnen ze bij de KBO terecht voor advies over de Wmo.

Veel KBO-afdelingen in de regio hebben hun naam veranderd in seniorenvereniging. Hoewel de k van katholiek niet meer leidend is binnen de Leendse vereniging wordt er voorlopig nog vastgehouden aan de naam KBO.

Het feestprogramma begint vrijdag om 10.30 uur met een mis in de Leendse parochiekerk. De viering wordt opgeluisterd door De Torenzangers. Aansluitend vindt in De Meent de jaarvergadering plaats. Daarna is er een feestmiddag. Vanaf half vijf is er een receptie voor genodigden.

Meer berichten