Columns Noël Creemers

Indruk maken

Foto: Foto:

Waar ik wel mee kan leven maar bij tijd en wijlen toch vreselijk van baal, is dat ik op geen enkel terrein een echte kenner ben. Het is namelijk zo dat indien je goed thuis bent op het een of andere terrein de kans groot is dat je behoorlijk in achting stijgt bij je medemensen. Ook al ben je voor de rest de grootste nitwit op aard, dan staat die kennis op dat ene terrein, ook al is dat van miniem formaat, er garant voor dat je zeker niet op de onderste sport staat, maar minimaal ergens halverwege de sociaal-maatschappelijke trap wordt gepositioneerd. Nu was ik onlangs fijn aan de wandel in de buurt van Alkmaar. Het betrof een rondje om een bij mijn weten kunstmatig meer. Op een gegeven moment zag ik een man staan, zijn ogen aandachtig gericht op een boom waarin mijns inziens niet zo gek veel te zien was. Toen hij mij na enige tijd ontwaarde, stiet hij 'drie ransuilen' uit, zowaar een originele wijze van begroeten, wellicht kenmerkend voor dit gedeelte van ons land. Voordat ik hetzelfde tegen hem kon zeggen, ging hij echter verder en alras begreep ik dat zich in genoemde boom maar liefst een drietal ransuilen bevond, hetgeen toch niet zo heel bijzonder was, zo vervolgde de man enthousiast, want het ging hier immers om een zogeheten roestboom, een boom waarin deze vogels fijn kunnen uitrusten, "roest van rust, begrijpt u wel ", dus het kwam wel eens voor dat in diezelfde boom wel 17 ransuilen verscholen zaten! Over de vogel zelf had hij ook het nodige te vertellen, vooral over diens oortjes raakte hij amper uitgepraat, zo ook over alle andere uilensoorten en over een vogel wiens naam mij onmiddellijk deed denken aan 'mijn' loodgieter, de roerdomp. De man was werkelijk een omgevallen kast met daarin louter vogelboeken. Na drie kwartier moest hij, wat hem betrof helaas, afscheid van mij nemen en bleef ik alleen achter bij de roestboom. Maar wacht eens even, daar kwamen twee wandelaars aan. Ik besloot mijn kans te grijpen en richtte mijn blik boomwaarts. En mijn truc lukte! De hele verdere dag heb ik daar bij die boom voorbijkomende wandelaars voorzien van uitputtende informatie over de ransuil. Alkmaar ligt al aan mijn voeten, nu Heeze nog!

Meer berichten