Verkeer op de A2. Foto: Theo van Sambeek (archief)
Verkeer op de A2. Foto: Theo van Sambeek (archief) (Foto: )

Veel bijval voor aanpak sluipverkeer

Roy de Leijer

Structurele maatregelen op komst

De plannen om het sluipverkeer in Cranendonck en Heeze-Leende te beteugelen met structurele maatregelen, zoals doseerlichten, kunnen rekenen op veel bijval. Zo bleek onder meer op woensdag 13 februari tijdens een drukbezochte inloopavond van het Platform A2 in De Smeltkroes in Maarheeze.

MAARHEEZE/LEENDE - In de afgelopen maanden is door het Platform A2 gewerkt aan structurele maatregelen om de sluipverkeeroverlast in de kernen Maarheeze, Soerendonk, Leende, Leenderstrijp en Sterksel tijdens de ochtendspits zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen zijn een vervolg op de tijdelijke ingrepen die vanaf december 2017 in Maarheeze te zien zijn. Het conceptplan werd op woensdag 13 februari gepresenteerd in De Smeltkroes in Maarheeze. Een week eerder was er een informatieavond in Leende. Niet alleen tientallen inwoners uit Maarheeze, maar ook Sterkselnaren en Leendenaren bezochten de inloopavond, waarbij de plannen op grote kaarten konden worden ingezien. Het zijn vooral de inwoners van Maarheeze en Leende die overlast ondervinden van het sluipverkeer dat in de ochtendspits probeert te ontsnappen aan de files op de A2. Er klonk veel tevredenheid over het conceptplan. Hierin zijn structurele maatregelen opgenomen die de tijdelijke ingrepen moeten vervangen. Deze oplossing met verkeersregelaars en borden heeft zijn succes bewezen, maar lijkt steeds minder efficiënt te werken.

Jan Joosten, lid van de dorpsraad in Sterksel, is blij dat er bij de structurele maatregelen alvast rekening wordt gehouden met het plan 'Samen mee naar de A2'. Dit plan is er op gericht om het vrachtverkeer van met name bedrijvenpark Poort 43 uit de woonkernen van Maarheeze en Sterksel te weren. Joosten: "Wij willen nog wel in gesprek met het Platform A2. Dit omdat we de gevolgen van de maatregelen voor Sterksel zo goed mogelijk op willen vangen. We willen geen risico lopen op extra sluipverkeer in het dorp."

Op de kaarten zijn onder meer doseerlichten ingetekend op de Oranje Nassaulaan en D'Aasdonken in Maarheeze, de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel en Maarheezerweg-Noord in Leende. Johan Thijssen uit Leende heeft moeite met de landbouwsluizen die aan de Ulkedonken en Klaterspeelweg in Maarheeze zijn voorzien. Deze obstakels kunnen alleen door vrachtauto's en landbouwvoertuigen worden overwonnen. Hij verwacht daardoor meer verkeer over D'Aasdonken en de Renheide. "De Renheide wordt straks een scheurweg naar Leende", vreest Thijssen.

Door het Platform A2 is ook gekeken naar mogelijkheden om knelpunten in fietsroutes in de regio weg te nemen. Dat heeft geleid tot maatregelen, verspreid over de gehele regio. Platform A2 is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Nederweert, Valkenswaard en Weert en de provincie Limburg. De binnengekomen reacties worden verwerkt tot een definitief plan.

Meer berichten