Gonnie, Annemie, Berti en Britta gaan graag met elkaar in gesprek over de inhoud van een boek.
Gonnie, Annemie, Berti en Britta gaan graag met elkaar in gesprek over de inhoud van een boek.

Lees- en levenservaring samen delen

Fransje Thijssen

Toegevoegde waarde van leesclubs

De afgelopen week was het voor de eerste keer de 'Week van de Leesclub'. Dit is niet zo gek als je bedenkt dat ons land zo'n vijfduizend leesclubs telt met gemiddeld negen leden per groep. Het gaat dan om groepen die ergens geregistreerd zijn, wellicht is het aantal veel groter omdat overal in Nederland mensen zelfstandig groepen oprichten en alles onderling regelen.

Heeze - Toen Britta Koopen in 1997 vanuit Hoorn naar Heeze kwam startte ze een cursus 'Literair Lezen'. Belangstellenden konden zich aanmelden, het doel van de cursus was vooral het plezier in lezen te vergroten. Als literatuurwetenschapper hielp Britta met het kiezen van de boeken, zocht achtergrondinformatie en stelde een lijst met vragen op. Deze leesclub, die in die tijd begon met zes dames en twee heren, bestaat nog steeds. Door overlijden en medische problemen wordt er op dit moment door zes leden actief gelezen. De leeftijd van de leden varieert van 51 tot 91 jaar. Annemie, Gonnie, Berti en Britta willen graag vertellen over hun ervaringen. Als jongste van de groep vindt Britta het fijn dat de leeftijden uiteen lopen: "Ik leer veel van de ouderen over hoe je in het leven kunt staan in de verschillende levensfases." "We hebben veel met elkaar gedeeld zoals ziekte, geboorte en overlijden, als je zolang bij elkaar bent hoort dit erbij," vindt Annemie. Op dit moment lezen de dames 'Een vrouw op zoek naar een bericht' van David Grossman. Het is even doorzetten met 800 pagina's maar volgens Gonnie zet het je wel aan het denken. Als een van de leden het boek niet uit heeft of helemaal niet gelezen heeft is daar altijd wel een goede reden voor, vinden de dames. Britta: "Het kan evengoed een boeiende avond zijn omdat we boeken kiezen die met het leven te maken hebben en veel stof tot praten geven."

Boeken die indruk maakten waren 'De eeuwige bron' van Ayn Rand, en 'Een klein leven' van Hanya Yanagihara. Ook lezen ze graag boeken van Annejet van der Zijl zoals 'De Amerikaanse prinses' en 'Anna', de biografie over Annie M.G. Schmidt. Gonnie: "Een biografie lees ik het liefst als deze na het overlijden van de hoofdpersoon geschreven is zodat de hoofdpersoon niet zelf bepaalt wat wel en niet vermeld mag worden." Elk lid kan een boek aanbevelen. Britta: "Op deze manier worden er verschillende genres ingebracht, ook boeken die je zelf aanvankelijk niet zou kiezen, kunnen heel verrijkend zijn." "Je wordt wijzer van lezen", vindt Annemie, "er is onderling contact en het wisselen van gedachten verruimt je blik." Gonnie: "Door te lezen ga je beter kijken en luisteren en je verplaatsen in een ander." Berti haalt graag achtergrondinformatie erbij zoals een atlas of kaarten om locaties die in het boek voorkomen op te zoeken.

De dames kunnen ook boeken opnoemen waar ze achteraf niet enthousiast over waren maar 'Desalnietbemind" van Annabel Jonk willen ze van harte aanbevelen. "Het leven is te kort voor slechte boeken."

Meer berichten