Foto: Punt 24

Steun voor De Heerlijkheid

Het bestuur van Dorpsraad De Heerlijkheid Sterksel ontving van Rabobank Dommelstreek een bijdrage van 1.000 euro uit het Coöperatiefonds voor de inrichting van een ontmoetingsplek in het Bibliotheekpunt Sterksel in Dorpshuis Valentijn.

Sterksel - Wies de Haan, initiatiefneemster namens de werkgroep wonen, welzijn en zorg: "We willen voorzieningen op praktisch, sportief en cultureel gebied in Sterksel behouden en waar nodig uitbreiden. Na de realisatie van het bibliotheekpunt ging onze ambitie verder. Ons uiteindelijke doel is het creëren van een ontmoetingspunt, met laagdrempelige inloop, koffie en thee, een leestafel met kranten en tijdschriften, en mogelijkheden voor leesclubs en andere initiatieven. De opzet van een ontmoetingspunt in Dorpshuis Valentijn kan naar onze mening een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de sociale cohesie, in het signaleren, en zal het dorp 'dementie-vriendelijker' maken."

Al sinds jaar en dag vloeit een deel van de winst van Rabobank Dommelstreek naar het Coöperatiefonds. Ieder kwartaal beoordeelt een afvaardiging van de marktteams welke aanvragen een bijdrage ontvangen. De aanvraag van Dorpsraad De Heerlijkheid Sterksel om een ontmoetingsplek te realiseren in het bibliotheekpunt past goed in de criteria die de bank stelt voor het Coöperatiefonds. Ans van Beek, adviseur Dagelijkse Bankzaken en lid van marktteam Heeze-Leende, reikte de cheque uit. Ans: "Naar verwachting krijgen we in de toekomst te maken met een toename van vergrijzing, meer mensen met (beginnende) dementie, en wordt er een toenemend beroep op zelfredzaamheid ('langer thuis') gedaan. De ontmoetingsplek kan een goede bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid en biedt sociale controle door haar signaleringsfunctie."

Meer berichten