Foto: Jack Monde.
Foto: Jack Monde. (Foto: Jack Monde)

'Buurtbemiddelaars oordelen niet'

Roy de Leijer

Vrijwilligersproject in Heeze-Leende

In navolging van veel collega-gemeenten is Cranendonck vorig jaar gestart met buurtbemiddeling. Binnenkort beginnen ook de eerste buurtbemiddelaars in Heeze-Leende aan hun basistraining. In beide gemeenten kunnen vrijwilligers zich nog aanmelden.

CRANENDONCK/HEEZE-LEENDE - Meestal wordt er door gemeenten, woningbouwcorporaties, huisartsen of de politie een beroep op buurtbemiddelaars gedaan. Deze vrijwilligers proberen boze buren of buurtgenoten weer met elkaar in gesprek te krijgen en handvatten te bieden voor het oplossen van huis-, tuin- en keukenconflicten. "Iedereen kan melding maken van een conflict", legt Frank Toonen van Cordaad Welzijn uit. Hij is de coördinator van het buurtbemiddelingsproject in Cranendonck. Voor het project werkt Cordaad samen met welzijnsorganisatie Lumens. Vrijwilligers krijgen gratis een basistraining en de nodige ondersteuning. Vaak ligt een opeenstapeling van kleine ergernissen aan de basis van een burenruzie. Daarbij kan het onder meer gaan om parkeer- en erfgrensperikelen, geluidsoverlast van spelende kinderen of de rook van een barbecue. Buurtbemiddeling wordt niet ingezet bij alle burenruzies. Is er sprake van zware conflicten, strafbare feiten, of de betrokkenheid van zware psychische problemen, dan worden er andere instanties ingeschakeld. Na een intakegesprek door één van de coördinatoren - in Heeze is dit Angelique Vervoort - wordt er een match gemaakt met telkens twee vrijwillige buurtbemiddelaars. Soms is een gesprek met een coördinator echter al voldoende om het conflict op te lossen, weet Boonen. Hij geeft aan dat er een groot verschil bestaat tussen een buurtbemiddelaar en 'De Rijdende Rechter'. Toonen: "Buurtbemiddelaars oordelen niet, maar proberen het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor het conflict." Eerst wordt er met de betrokken partijen afzonderlijk gesproken. De laatste stap is een gezamenlijk bemiddelingsgesprek. Dat vindt doorgaans plaats op neutraal terrein. Daarna zijn de 'buren' aan zet om er onderling uit te komen. Later vindt er nazorg plaats. In ruim tweehonderd Nederlandse gemeenten zijn buurtbemiddelaars actief. Twee derde van de interventies wordt met een positief resultaat afgerond. De eerste twee Cranendonckse buurtbemiddelaars zijn vlak voor de zomervakantie met de basistraining gestart. Cordaad Welzijn werkt in Veldhoven en Valkenswaard al langer met buurbemiddelaars. Zowel voor Cranendonck en Heeze-Leende kunnen Lumens en Cordaad Welzijn nog vrijwilligers gebruiken. Zij krijgen van tevoren een training en worden door de organisaties ondersteund. Toonen: "We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om te bemiddelen en die lastige situaties niet uit de weg gaan." Voor meer info of aanmelden kan men contact opnemen met: Frank Toonen, e-mail: franktoonen@cordaadwelzijn.nl (Cranendonck) en Angelique Vervoort, e-mail: angeliquevervoort@cordaadwelzijn.nl (Heeze-Leende).

Meer berichten