Foto: Theo van Sambeek

'Het is het mooiste beroep dat er is'

Fransje Thijssen

Na 41 jaar Dirk Heziusschool

"De Dirk Heziusschool zit in mijn hart", zegt juf Henny de Bruijn (62), die per 1 januari, na 41 jaar, afscheid neemt van deze school. Na al die jaren is ze bekend en geliefd in Heeze: "Van ongeveer de helft van de kinderen in mijn huidige groep 5 heb ik ook de ouders in de klas gehad".

Heeze - "Vanaf de eerste klas lagere school wist ik al dat ik dit wilde", zegt Henny, "Het is het mooiste beroep dat er is. Als ik opnieuw moest kiezen zou het weer voor het onderwijs zijn." De laatste jaren werkte ze drie dagen per week. Haar voorkeur ging uit naar de groepen 3 tot en met 6, maar aan alle groepen heeft ze les gegeven. "Het leren lezen aan kinderen van groep 3 is een van de mooiste dingen die ik heb mogen doen." Ook het werken met kleuters, waarvoor ze niet opgeleid was, ging haar goed af. Collega's en ouders kennen haar als een enthousiaste en gedreven leerkracht: "Half werk ken ik niet," zegt Henny, die elke dag met plezier voor de klas stond.

Veranderingen en vernieuwingen waren een uitdaging: Het was juf Henny die rond 2013, als eerste leerkracht van de Eenbes-scholen, een iPad-pilot draaide om de scholen te laten zien wat de mogelijkheden waren. Haar jongste zoon maakte filmpjes op school. Leerkrachten van andere scholen konden via haar blog volgen wat ze deed. "Ik hou van innovatieve dingen, vernieuwingen zijn niet altijd verbeteringen maar sommige ontwikkelingen kunnen me niet snel genoeg gaan. Op deze school kreeg ik hiervoor veel ruimte, mede daardoor ben ik nooit naar een andere school gegaan. Ook de samenwerking met fijne collega's en ouders droeg hieraan bij." Op de Dirk Heziusschool maakt Henny deel uit van het ontwikkelteam ICT, ze vindt het heerlijk om in haar enthousiasme collega's mee te nemen en verder te helpen. De tijd dat Henny in de middagpauze met collega's truitjes voor eigen kinderen breide is al lang voorbij: "Er zijn nu vaak overlegmomenten, veel administratief werk en er wordt steeds meer op ons bordje gelegd." Met humor kun je bij kinderen veel bereiken," weet Henny, een van haar motto's is: "Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd." Ook is het niet iedereen gegeven om van een nieuwe klas een hechte groep te maken. Dit was een van haar grote talenten en belangrijk voor een goed pedagogisch klimaat. Een omgeving waar kinderen leren, maar ook plezier hebben en zichzelf kunnen zijn, is een voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling volgens Henny. En vooral aandacht: "Als ik een kind niet heb 'gezien' is mijn dag niet geslaagd." Er komt meer tijd voor haar gezin, haar 'werk' als mantelzorger voor haar moeder en andere dingen "Maar de eerste maand ga ik even niets doen." Het zal niet gemakkelijk voor Juf Henny zijn om de school, waar ze 41 jaar met hart en ziel werkte, los te laten; "Ik ga het contact met de kinderen, collega's en ouders ongelooflijk missen." Op dinsdag 18 december is er een feestelijk programma, van 15.00 tot 16.00 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen.

Meer berichten