Foto:

Beplantingsplan langs randweg Heeze

Van de redactie

Aanleg eerste fase

De eerste fase randweg Heeze wordt momenteel aangelegd. Daartoe verdwijnen deze week 35 eiken langs de nieuw aan te leggen randweg. Samen met het IVN heeft de Bulders Woningbouw BV een mooi beplantingsplan opgesteld.

Heeze - In dit nieuwe beplantingsplan kunnen de vleermuizen hun weg vinden. Het IVN betreurt uiteraard de kap, maar is blij met het beplantingsplan.

De randweg wordt in fasen aangelegd. De eerste fase bestaat uit twee delen, om Heezerenbosch bereikbaar te houden. Het eerste deel van fase 1 wordt nu aangelegd vanaf Heezerenbosch tot aan Kruis. Het tweede deel van fase 1 zal later worden aangelegd vanaf De Muggenberg tot aan de kruising Heezerenbosch. Heezerenbosch is dan tijdelijk via Kruis en het eerste deel van de randweg bereikbaar. Naast de randweg en kruis zijn ook bouwwegen in het gebied De Bulders aangelegd, zodat het bouwverkeer bij de percelen kan komen.

Deze week zullen ongeveer 35 eiken in de bomenrij tussen Oudemolen en Heezerenbosch en een aantal bomen naast de Buldersweg verdwijnen. Het IVN Heeze-Leende heeft veel inspanningen verricht om samen met De Bulders Woningbouw BV de kap van de bomen te voorkomen. Helaas was dit niet haalbaar.

De eiken tussen Heezerenbosch en Kruis blijven gehandhaafd. Om rekening te houden met de zogenaamde foerageerroute van vleermuizen, plant De Bulders Woningbouw BV eerst nieuwe bomen in de buurt van de kruisingen randweg-Kruis en randweg-Langstraat. Later worden ook hier een aantal bomen gerooid.

Uiteraard komen er ook nieuwe bomen terug. De Bulders Woningbouw BV heeft samen met IVN, een landschapsarchitect en een ecoloog een robuust, kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd nieuw beplantingsplan opgesteld voor De Bulders en de randweg. Een aantrekkelijk plan voor dieren en mensen. In dit plan zijn bestaande bomen en nieuwe aanplant op elkaar afgestemd met een grote variëteit aan bomen. Onder andere de els, linde, beuk, eik, esdoorn, heesters en hagen komen terug.

Meer berichten