Roland van Kessel tijdens zijn bezoek aan basisschool 't Lange in Gastel. Foto: FotoDeMeus
Roland van Kessel tijdens zijn bezoek aan basisschool 't Lange in Gastel. Foto: FotoDeMeus (Foto: )

Warm ontvangst nieuwe burgemeester

Roy de Leijer

Van Kessel officieel geïnstalleerd

Roland van Kessel is op dinsdag 20 november geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van de gemeente Cranendonck. Dit gebeurde tijdens een drukbezochte raadsvergadering in het gemeentehuis in Budel.

CRANENDONCK - De installatie van Roland van Kessel (48) werd verricht door Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Uit handen van plaatsvervangend raadsvoorzitter Janneke van Happen ontving Van Kessel daarna de ambtsketen en de voorzittershamer.

Het officiële moment werd onder meer bijgewoond door Van Kessels voorganger Marga Vermue en tijdelijke burgemeester Henri de Wijkerslooth, die de honneurs bijna een jaar heeft waargenomen. Ook collega-burgemeester Paul Verhoeven van buurgemeente Heeze-Leende en de overige leden van het Heeze-Leendse college woonden de installatie bij. Net als oud-wethouder Wilma Delissen van de gemeente Heeze-Leende, die tegenwoordig het burgemeestersambt in de gemeente Peel en Maas bekleedt. Tot voor kort was Van Kessel wethouder in deze Limbugse gemeente. Hiertoe behoort ook Kessel, waar de nieuwe eerste burger van Cranendonck is geboren en getogen.

Van Kessel zal de komende tijd vooral benutten om kennis te maken met organisaties, verenigingen en inwoners van de gemeente Cranendonck. Op dinsdagmiddag was er al een eerste kennismaking met de zes Cranendonckse kernen. Dit gebeurde nadat Van Kessel met zijn vrouw en twee zonen bij de Geuzendijk in Budel de provinciegrens was 'overgesmokkeld'. Daarna volgde in oldtimers een toer door de gemeente waarbij de verschillende dorpskernen zich kort presenteerden. In Soerendonk werd Van Kessel bijgepraat door Hennie Driessen, voorzitter van Dorpsraad Zurrik. In Gastel werd het nieuwe schoolplein van openbare basisschool 't Lange bezocht.

De rondgang werd afgesloten op het Capucijnerplein voor het gemeentehuis in Budel, waar de nieuwe eerste burger van Cranendonck en zijn gezin werden onthaald door de plaatselijke gilden, muziekverenigingen en de Schut van Buul. Aansluitende volgde de officiële en drukbezochte installatie in de raadszaal van het gemeentehuis. Daarna werd er door genodigden en inwoners van Cranendonck in groten getale gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de nieuwe burgemeester en zijn echtgenote Nancy te feliciteren.

Van Kessel sprak van een warm welkom. Hij vond het bijzonder om te zien hoe iedereen zich heeft ingespannen om van zijn installatie iets moois te maken.

Van Kessel laat weten dat hij na de eerste vluchtige kennismaking uitgebreid terugkeert naar de Cranendonckse kernen. Van Kessel: "Dit met als uitgangspunt dat de inwoners zelf de agenda opstellen. Zij moeten vooral zelf aan het woord komen. Ik wil me vooral laten verwonderen." Ook wil hij een inspiratiebijeenkomst tussen de dorpsoverleggen uit Peel en Maas en de dorpsraden en dorpsplatforms uit Cranendonck beleggen.

Meer berichten