De bibliotheek in Heeze.
De bibliotheek in Heeze. (Foto: )

Lezen, schrijven en begrijpen van de taal

Op maandagavond 29 oktober vindt rond 17.30 uur, in de Bibliotheek in Dorpshuis 't Perron, de opening plaats van het Taalpunt in Heeze-Leende.

Heeze-Leende - Het Taalpunt wordt een toegankelijke plek, in de Bibliotheek, waar iedereen uit Heeze-Leende, die hulp nodig heeft bij de basisvaardigheden lezen, schrijven en begrijpen van onze taal, welkom is. Het Taalpunt is daarnaast een samenwerkingsverband van vrijwilligers en professionals die samen met de Gemeente Heeze-Leende, Cordaad, het Ster College, Stichting Lezen en Schrijven en Bibliotheek Dommeldal, werken aan de bestrijding van laaggeletterdheid.

2,5 Miljoen mensen in Nederland heeft een probleem met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat betekent niet dat zij niet kunnen lezen en schrijven, maar wèl dat ze de taal onvoldoende beheersen. En dat alledaagse zaken moeilijk zijn, zoals het invullen van formulieren, het uitzoeken van een treinreis, of pinnen. Ook in deze regio is zo'n 8% van de inwoners laaggeletterd. Het begrijpen en toepassen van informatie kost hen veel moeite. Maar nu is er het Taalpunt. Een platform voor taalhulp in de vorm van cursussen, ontmoetingen en advies.

Vanuit de gemeente Heeze-Leende komt wethouder de Bruijn het Taalpunt openen. Dat doet hij door het ondertekenen van een convenant. Ook de andere partners zetten hun handtekening en bundelen zo hun krachten om de geletterdheid onder de inwoners van Heeze-Leende te versterken. Vervolgens is er een informatiebijeenkomst waarbij kennisdeling centraal staat.

Veel vrijwilligers bij verenigingen, maar ook veel professionals, hebben regelmatig te maken met laaggeletterden, onder hun leden of cliënten. Zij zullen de signalen van laaggeletterde mensen eerder herkennen. En pas wanneer je de signalen herkent, van iemand die moeite heeft met lezen en schrijven, kun je iemand de weg wijzen naar het Taalpunt.

Geen uitnodiging ontvangen en voelt u zich wel betrokken bij dit onderwerp? Dan bent u welkom op maandagavond 29 oktober, van 17.30 tot 20.30 uur, na aanmelding, via de agenda op www.bibliotheekdommeldal.nl

Meer berichten