Foto: GGD.
Foto: GGD. (Foto: GGD)

Licht op groen voor ambulancepost

Roy de Leijer

Post bij Leendse brandweerkazerne

De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft tijdens de raadsvergadering van maandag 8 oktober unaniem ingestemd met de met bouw van een ambulancepost in Leende. Wel waren er bij verschillende fracties zorgen over de huurovereenkomst met een looptijd van 40 jaar.

HEEZE-LEENDE - Voor de GGD Brabant-Zuidoost (GGDBZO) is een nieuw spreidings- en paraatheidsplan vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor de bestaande ambulanceposten in Maarheeze en Valkenswaard. Deze locaties worden vervangen door een nieuwe post met 24-uursbezetting in Leende. De nieuwe ambulancepost wordt, als alles volgens planning verloopt, eind volgend jaar in gebruik genomen.

De gemeente Heeze-Leende heeft hiervoor het perceel naast de brandweerkazerne aan het Biesven in Leende ter beschikking gesteld. Daarnaast realiseert de gemeente het gebouw voor de ambulancepost, dat bij de reeds bestaande brandweerkazerne verrijst. Met de bouw is een bedrag van ruim 1,4 miljoen euro gemoeid. Met de GGDBZO is overeengekomen dat zij het pand voor 40 jaar huurt tegen een kostprijsdekkende huur.

De nieuwe locatie heeft een directe aansluiting heeft op de snelweg A2. Tevens kan de GGDBZO ruimtes gebruiken van de brandweerkazerne. In het geldende bestemmingsplan is tevens de mogelijkheid opgenomen voor de aanleg van een inrit op de Nachtegaallaan. Deze wordt op korte termijn aangelegd, zodat de brandweer en de ambulancedienst hier gebruik van kunnen maken. De opkomsttijden worden daardoor verkleind.

Deze huurtermijn van 40 jaar voor de ambulancepost in Leende riep de nodige kritische vragen op onder de leden van de gemeenteraad. Robert Groenewoud (VVD) verwoordde de zorgen van veel fracties: "We vragen ons af welke partij er uiteindelijk borg staat voor de huur als de ambulancepost binnen 40 jaar wordt opgeheven." Ook waren er vragen over het gezamenlijk gebruik van ruimtes, de onderhoudskosten en de kosten van de extra inrit op de Nachtegaallaan.

Burgemeester Paul Verhoeven stelde dat er voor de gemeente Heeze-Leende geen risico's aan de overeenkomst zitten. "We hebben meer dan voldoende zekerheden gekregen om dit soort investeringen aan te gaan", aldus Verhoeven, die aangaf dat ook de zorgverzekeraars meetekenen met het huurcontract.

Zijn woorden werden ondersteund door Ellis Jeurissen, directeur van de GGD Zuidoost-Brabant en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV). "Het commitment gaan we echt voor een periode 40 jaar aan, dat leggen we ook vast. Stel we willen er eerder vanaf, dan zullen we de resterende huurtermijnen gewoon moeten betalen", aldus Jeurissen.

Frans Maas (PvOJ/GroenLinks) sprak van een langgekoesterde wens die uitkomt. "Positief is ook dat er naar een duurzame manier van bouwen wordt gekeken", aldus Maas. Een motie van PvOJ/GroenLinks samen met D66 om dit nog eens extra te benadrukken werd overgenomen door het college.

Meer berichten