Er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid, huisvesting, een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de gemeente Heeze-Leende.
Er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid, huisvesting, een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in de gemeente Heeze-Leende. (Foto: Lawrence Spierings)

Klein overschot begroting Heeze-Leende

Roy de Leijer

Sluitende meerjarenbegroting

Het college van B en W van de gemeente Heeze-Leende is er in geslaagd een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2019-2022 te presenteren. Volgend jaar is er een klein overschot van 40.000 euro. Wel gaat de gemiddelde lastendruk omhoog.

HEEZE-LEENDE - Wethouder Pieter van der Stek (D66, Financiën) was in zijn nopjes met het financiële huishoudboekje van de gemeente. Van der Stek: "Alle wensen zijn gehonoreerd, desondanks noteren we voor 2019 een klein overschot." De reservepositie van de gemeente is goed. "Het weerstandsvermogen is uitstekend", aldus de wethouder. Daardoor is er ruimte om eventuele incidentele risico's op te vangen. Waar verschillende omliggende gemeenten deze maand rode cijfers presenteerden blijft Heeze-Leende in het zwart. "We hebben de afgelopen jaren steeds kritisch naar de risico's gekeken", verklaart burgemeester Paul Verhoeven de sluitende begroting.

Er wordt geïnvesteerd in duurzaamheid, huisvesting, een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. In de begroting zijn miljoenen opgenomen voor (11,6) voor de nieuwe multifunctionele accommodatie in Leende.

Er komen uitleenpunten van Bibliotheek Dommeldal in dorpshuis Valentijn in Sterksel en de nieuwe mfa in Leende. "We willen van collectie naar connectie, waarbij mensen elkaar tussen de boeken kunnen ontmoeten", zegt wethouder Toon Bosmans (PvdA). Zijn collega Frank de Win (CDA) is blij dat hij met de woonvisie aan de slag kan gaan. "Onder meer voor senioren is het belangrijk dat er geschikte woningen komen."

Het college heeft de forse stijging van de uitgaven voor jeugdzorg, kunnen opvangen zonder extra bezuinigingen. Wel wordt er geconstateerd dat het aantal jongeren in de jeugdzorg toeneemt en dat de zorg per jongere duurder wordt. Daardoor nemen de uitgaven toe. Er worden maatregelen genomen om een verdere stijging in de komende jaren te voorkomen. Met het instellen van budgetplafonds wil de gemeente de kosten inzichtelijker maken. Wethouder Jan de Bruijn (Lokaal Heeze-Leende): "Hiermee kunnen we de aanbieders maandelijks monitoren." Verder wordt er in Heeze een sociaal makelaar aangesteld. De Bruijn: "Het gaat om een 2 jaar durende pilot waarbij de makelaar de zorgwensen in kaart brengt. De vraag neemt hierdoor waarschijnlijk toe. We willen hiermee echter zwaardere zorgvragen in de toekomst voorkomen."

De gemiddelde lastendruk voor Heeze-Leendenaren neemt in 2019 toe. Dat wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de afvalstoffenheffing. Deze stijgt met bedrag van maximaal 63 euro. "Dat komt mede omdat er tweemaal zoveel afval wordt gestort in Valkenswaard en Geldrop", zegt Van der Stek. De stijging van de afvalstoffenheffing wordt enigszins gecompenseerd door de onroerendezaakbelastingen niet met de gemiddelde inflatie van 1,57 procent te laten stijgen, maar met 1 procent.

Meer berichten