Via de website van de gemeente kunnen inwoners de nieuwsbrieven inzake het centrumplan lezen. Foto: Erik van Asten
Via de website van de gemeente kunnen inwoners de nieuwsbrieven inzake het centrumplan lezen. Foto: Erik van Asten (Foto: Erik van Asten)

Hart van Leende: 'Het komt er echt!'

Henk Simkens

Centrumplan in Leende

Het blijkt dat veel inwoners van Leende niet allemaal even goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen rondom het centrumplan in Leende, en dan met name rondom de bouw van de nieuwe MFA (Multifunctionele Accommodatie).

Leende - Op 27 oktober 2016 heeft een informatieavond plaats gevonden op initiatief van de Dorpsraad, het Gebruikerscollectief MFA en de Klankbordgroep Omwonenden in De Meent over het centrumplan. Tijdens deze avond is het alternatieve plan 'Hart van Leende' gepresenteerd. Daarop hebben de VOF (3 woningcorporaties) en de gemeente besloten om gehoor te geven aan de wensen van de Leendse bevolking. Sinds die tijd lijkt het erg rustig, maar niets is minder waar. De gemeente verstuurt regelmatige nieuwsbrieven over de status van de plannen, maar mogelijk dat niet iedereen deze ontvangt en leest. In januari 2017 vond er vervolgens een eerste gesprek plaats tussen een afvaardiging van de belangengroepen met Laride, het projectbureau dat de VOF vertegenwoordigt, en de architect. Dit heeft ertoe geleid dat er een compromis werd bereikt, waar ook het bestuur van onze gemeente zich mee kon verenigen. Zowel aan het interieur als aan de gevelaanzichten werden diverse aanpassingen gedaan. Veel zaken zijn herzien en aangepast. Dat betekent niet dat alles wat op het wensenbordje lag ook daadwerkelijk kon worden doorgevoerd. Een compromis is nou eenmaal niet anders dan geven en nemen. Kort daarna dreigde er een kink in de kabel te komen toen bleek dat de VOF zich, vanwege een overheidsbesluit, moest terugtrekken uit het plan omdat deze zich door de nieuwe regels voortaan alleen nog bezig mocht houden met sociale woningbouw. Op relatief korte termijn wisten alle betrokken partijen tot een goede ontvlechting te komen en werd de gemeente opdrachtgever/eigenaar van het te realiseren MFA (De Meent, Triangel en kindcentrum). Hierna kwam de fase waarin alle details moesten worden besproken om het plan uiteindelijk compleet de maken; van interieur en installaties tot exterieur en omgeving. Voor deze details over de uiteindelijke functies binnen het gebouw zijn er diverse partijen betrokken:

- De Klankbordgroep (groep van omwonenden, de Dorpsraad en De Meent)

- Het Gebruikersoverleg (Triangel, Korein en De Meent)

Onder leiding van Liesbeth Ponsen, projectleider van het plan namens de gemeente, vonden en vinden nog steeds regelmatig overlegrondes plaats met genoemde groepen.

Hoewel nog niet alles tot in het kleinste detail vastligt is de architect nu in de eindfase van het bestek en zal er naar verwachting in november/december van dit jaar de aannemer bekend gemaakt kunnen worden. In verband met de hoogte van de totale bouwkosten moet het project Europees aanbesteed worden.

De verwachting is dat het gehele plan in de tweede helft van 2020 zal worden opgeleverd.

Wat mogelijk bovengenoemde planning in de weg kan zitten is een overschrijding van de begrote, en goedgekeurde, bouwkostensom. Gezien de huidige ontwikkelingen in de bouwwereld is dit een mogelijkheid, maar hopelijk gebeurt dit niet.

Meer berichten