Columns Noël Creemers

Knarrenhof

Mits onze gemeente meteen de remmen losgooit, onmiddellijk de hoogste versnelling kiest, zich niet laat afleiden door wat er elders in de provincie gebeurt, moet het mogelijk zijn om alhier het eerste Knarrenhof van Noord-Brabant uit de grond te stampen. Eeuwige roem zal dan de kersverse gemeenteraad alsmede de wethouders, die, dat weet u misschien niet, ook tamelijk droog achter de oren zijn, ten deel vallen. Het realiseren van een project vergelijkbaar met het vestigen van een Nationale Bibliotheek door de president van Frankrijk, welke politicus droomt daar niet van? Wat mij betreft jassen ze dat plan gelijk en wel bij de volgende vergadering door de raad, zodat nog vóór de zomer de eerste spade in de grond gaat en onze plaatselijke krasse knarren ijs en weder dienende reeds dit jaar gezamenlijk Kerst kunnen vieren in hun eigenste Knarrenhof. Door hier alleen al aan te denken doorstroomt mij een niet te beschrijven geluksgevoel. Mocht u nimmer van het fenomeen Knarrenhof hebben vernomen, dan praat ik u op deze plaats gaarne even bij. Een Knarrenhof is niets anders dan een hof waaraan koop- en huurwoningen liggen, speciaal voor senioren. Via een contract is vastgelegd dat de bewoners voor elkaar zorgen. Dit heet in het noorden van het land 'noaberschap', in gewoon Nederlands 'nabuurschap'. Doordat iedereen in een Knarrenhof dit contract heeft ondertekend, is als het goed is sprake van vergaande gelijkgestemdheid en een hoog ontwikkeld sociaal gevoel. Met een beetje fantasie zou je kunnen stellen dat een Knarrenhof een commune voor senioren is. Lange paarse gewaden, bloemetjes in het haar en Jezus sandalen zult u er echter niet tegenkomen en ook is de kans klein dat de geur van hasjiesj u tegemoet zal komen of dat er muziek van Grateful Dead uit de speakers schalt. Het eerste Knarrenhof van Nederland bevindt zich in Zwolle en heet Aahof. Het 'draait' nu enkele maanden en mij zijn nog geen verhalen ter ore gekomen van inmiddels elkaar naar het leven staande senioren. Kortom, het 'concept' lijkt prima te werken. De vraag is wat onze eigen gemeente let om vliegensvlug met een Knarrenhof op de proppen te komen. Gezien de demografische ontwikkelingen – een groeiend aantal senioren die ook nog eens steeds ouder worden – stel ik voor om ons niet te beperken tot één Knarrenhof, maar van onze eigen De Bulders een knarrenwijk te maken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden