Koningsdag bij het gilde in Heeze

Heeze - Koningsdag is voor het Sint Jorisgilde Heeze altijd een belangrijke dag. Samen met het Gilde van Sint Agatha werd er tijdens de aubade een vendelgroet gebracht aan de nieuw gedecoreerde in de Heeze. Na dit officiële gedeelte vertrok het Sint Jorisgilde naar haar gildeterrein De Santen. Hier werd eerst een gezamenlijke lunch genuttigd. Na het in gereedheid brengen van de schietbomen kon de wedstrijd beginnen. Als eerste om de Jan van Lierop wisselbeker. Met een welgemikt 71 ste schot was Frans Verest de winnaar. De beker die door het Oranje Comité (OC) beschikbaar was gesteld was voor Manuela Verguld. Hierna werden er enige puisten afgeschoten. 1. Rob Cremers, 2. Peter Janssen, 3. Jan van Brakel, 4. Hettie Heinemans en 5. Frans Verest. De bekers werden uitgereikt door vertegenwoordigers van het Oranje Comité (OC). Het Sint Joris gilde ontving ook alle deelnemers aan de door het OC georganiseerde fietstocht. Dit waren er enige honderden. Zij konden kennismaken met het gilde en werden in de gelegenheid gesteld om ook een schot te lossen. Hiervoor konden zij punten verdienen. Het gilde kan terug zien op een heel geslaagde Koningsdag.

Meer berichten