Alissa Rooijakkers geinstalleerd als Prinses

Zaterdag 21 april was weer de traditionele viering van de patroonheilige van het Sint Jorisgilde Heeze.

Heeze - De gildebroeders en –zusters verzamelde zich op het gildeterrein De Santen. Na het gereed maken van de trommen en vendels vertrok de stoet naar de Martinuskerk voor de gezongen H.Mis. Pater Mervin ging voor. De zang was van het koor Levensvreugde. Na de hernieuwde eed van trouw aan het kerkelijk gezag vertrok het gilde met slaande trom en vliegend vaandel naar haar gildeterrein. Het prinsschieten staat open voor alle inwoners, jongens en meisjes, van Heeze onder de 18 jaar. Na het plaatsen van de Prinsenvogel door Maud Guitjens nam het schieten in aanvang. Met een welgemikt 34e schot haalde Alissa Rooijakkers het laatste stuk van de vogel naar beneden. Zij is nu 1 jaar Prins(es) van het gilde. Na haar installatie, speciale veer en draagschild, kwamen er nog meer plichtplegingen. Maud Guitjens werd geïnstalleerd als gildezuster (18 jaar) en Toon Verguld werd gehuldigd omdat hij 12,5 jaar vendelier is. Ook was er aandacht voor Jan Guns die 25 jaar begunstiger is.

Aan het einde van de middag werd er volop geschoten met het groot en klein gildegeweer. De Sint Joris wisselbeker was voor Jan Bijnen.

Groot geweer:
1. Jan van Brakel 2. Frans Verest 3. Willie Verest 4. Jan van Brakel

Klein geweer:
1. Renno Guitjens 2. Rens Guitjens 3. Bert Gijsbers 4. Renno Guitjens 5. Rens Guitjens 6. Toon Verguld 7. Els Bijnen 8. Stephan Nuijts 9. Hettie Heinemans 10. Jan van Brakel 11. Peter Janssen

Meer berichten