Op de foto van links naar rechts: Pieter van der Stek (D’66), Jan de Bruijn (LHL), Frank de Win (CDA), Inge Maas (fractievoorzitter CDA), Toon Bosmans (PvdA) en Nico van der Palen (fractievoorzitter LHL).
Op de foto van links naar rechts: Pieter van der Stek (D’66), Jan de Bruijn (LHL), Frank de Win (CDA), Inge Maas (fractievoorzitter CDA), Toon Bosmans (PvdA) en Nico van der Palen (fractievoorzitter LHL).

Politieke primeur voor Heeze-Leende

Als eerste gemeente in Brabant heeft Heeze-Leende de nieuwe coalitie rond. Op donderdag 29 maart bereikten de PvdA, Lokaal Heeze-Leende, D'66 en het CDA hierover overeenstemming.

HEEZE-LEENDE - LHL-fractievoorzitter Nico van der Palen sprak kort na de verkiezingsoverwinning van zijn partij al de verwachting uit dat er snel een nieuwe coalitie gevormd zou kunnen worden in Heeze-Leende. Van der Palen: "We zijn de afgelopen dagen intensief bezig geweest met het smeden van een nieuwe coalitie. Als grootste partij hebben we met alle fracties informerende gesprekken gevoerd. Na een evaluatie bleek dit de meest ideale combinatie."

Op donderdag 29 maart werd er door Lokaal Heeze-Leende, CDA, D'66 en PvdA overeenstemming bereikt over de nieuwe coalitie en de samenstelling van het nieuwe college van B en W. De combinatie heeft een meerderheid in de raad van 10 van de 17 zetels.

Voor het nieuwe college leveren Lokaal Heeze-Leende, het CDA, D'66 en PvdA ieder één wethouder, respectievelijk Jan de Bruijn (LHL), Frank de Win (CDA), Pieter van der Stek (D'66) en Toon Bosmans (PvdA).

Voor Bosmans betekent dit een verlenging van het wethouderschap. Zowel De Bruijn als De Win zijn nieuw in de Heeze-Leendse poltitiek. Van der Stek verruilt zijn raadszetel voor een van de wethoudersstoeltjes. Hij en Bosmans gaan ieder parttime aan de slag. Op die manier wordt het maximum van 3,0 fte niet overschreden.

Zoals verwacht ontbreekt de VVD in de nieuwe coalitie. "Een coalitie met de VVD was voor ons op dit moment onbespreekbaar", aldus Van der Palen. Hij heeft begrip voor eventuele frustraties bij de drie partijen die buiten de boot zijn gevallen. Zo kwamen Algemeen Belang Heeze-Leende en de PvOJ/GroenLinks ook als winnaars van de verkiezingen uit de bus. Dit terwijl de PvdA en D'66 een zetel moesten inleveren. Volgens Van der Palen vormde dit geen belemmering om met de partijen in zee te gaan. Het ligt in de bedoeling dat ook de andere partijen de gelegenheid wordt gegeven om input te leveren aan het nieuwe beleidskader. Van der Palen: "Wij geven de voorkeur aan een raadsbreed gedragen akkoord. We willen de partijen die zijn afgevallen er graag bij blijven betrekken. Het blijft natuurlijk afwachten of ze dat zelf ook willen."

LHL, CDA, D'66 en PvdA gaan nu praten over de verdere invulling van het coalitieakkoord. Tevens komt de verdeling van de portefeuilles in het college aan de orde. Van der Palen: "De grote lijnen zijn uitgezet, nu begint het finetunen." Hij verwacht dat de nieuwe wethouders op 16 april worden benoemd.

Meer berichten