Foto: Theo van Sambeek

Geert Verzijden (60) in 't zonnetje

Heeze-Leende - Decorandus werd in 2002 raadslid voor de VVD in Heeze-Leende. In 2004 werd hij fractievoorzitter van deze partij. In 2017 is hij verder gegaan als eenmansfractie voor de partij De Lokale Liberale Partij. Geert heeft de raad vertegenwoordigd in onder andere: werkgroep Wmo, werkgroep Dienstverlening, werkgroep Verkeer, voorzitter Werkgeverscommissie uit de raad, voorzitter Auditcommissie, werkgroep Ereburger, fractievoorzittersoverleg, presidium, Rekenkamercommissie, zowel Rekenkamercommissie De Groene Rand als de Rekenkamercommissie A2, Raadstafel 21 van de MRE.

Meer berichten