Columns Noël Creemers

Nieuw politiek elan (deel 1)

Bent u onlangs naar de bijeenkomst in Het Perron geweest waarop de plaatselijke politieke partijen de mogelijkheid kregen om zich, in het licht van de nakende verkiezingen, te presenteren aan de goegemeente? Helaas kon ik daar niet bij zijn – ik had die avond de cursus 'Punniken voor Gevorderden' waaraan ik veel plezier beleef en die natuurlijk vóór gaat – maar ik heb begrepen dat dit een waar spektakel is geweest. Dat kwam, zo heb ik vernomen, ook door de vorm waarin de bijeenkomst was gegoten. Iedere partij kreeg slechts 6 minuten de tijd om haar verhaal te doen en dat aan de hand van 20 zelf gefabriceerde lichtbeelden. Dat heet Kunta Kinte en is overgewaaid uit Gambia, ofschoon menigeen beweert dat deze presentatiewijze afkomstig is uit Zuid-Amerika en Machu Picchu wordt genoemd. Het is mij om het even, al maken ze er Pecha Kucha van! Wat ik hoop is dat Bibliotheek Dommeldal, die dit festijn organiseerde, dit over 4 jaar, vlak voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, weer zal doen, want dan ben ik graag van de partij. Tegen die tijd namelijk schat ik in het punniken aardig onder de knie te hebben. Nu ben ik onlangs benaderd door enkele plaatselijke politieke groeperingen die voornemens zijn bij de volgende verkiezingen, die van 2022 dus, te gaan voor stem en zetel. Daar zij zich dit jaar nog niet begeven in die bloedige strijd die het verwerven van stemmen toch wel is, waren zij niet uitgenodigd voor de bijeenkomst in Het Perron. Zeer zeker kunnen deze partijen daar mee leven, zo veel is mij wel duidelijk geworden, maar toch stak het hen nog geen serieus podium te hebben, overtuigd als zij zijn van hun goede ideeën, voorstellen, programmapunten, suggesties, moties, zienswijzen en adviezen. Derhalve hebben zij zich nederig tot mij gewend met de vraag of ik, beroerd, pardon, beroemd en gezaghebbend columnist en daarbij nog fanatiek punniker ook, iets voor hen zou kunnen betekenen, bijvoorbeeld in de vorm van, en nu citeer ik uit een mail van één der politieke coryfeeën, 'een kolommetje of zoiets'. Nu ben ik de beroerdste niet en daarbij maar al te zeer bereid mijn medemens een steuntje in de rug te bieden, een helpende hand te reiken of, indien gewenst, in het zadel te helpen, dus ik heb meteen enthousiast toegezegd deze toekomstige fine de fleur van politiek Heeze-Leende bij u op de bühne te brengen. Dat in De Parel van volgende week!

Meer berichten