Als vitale gepensioneerde richt Ben Pollmann zich op de lokale omgeving. Foto: Jurgen van Hoof
Als vitale gepensioneerde richt Ben Pollmann zich op de lokale omgeving. Foto: Jurgen van Hoof (Foto: Jurgen van Hoof)

Mensenmens en verbinder

Met de heropening van de Bibliotheek in 't Perron in het vooruitzicht, kijkt Ben Pollmann tevreden terug op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Als voorzitter van Stichting Bibliotheek Heeze-Leende en van Stichting Vrienden van de Bieb heeft hij een goede rol gespeeld in het behoud van de bibliotheek voor onze gemeente.

Heeze - Ben Pollmann, in 1950 geboren in Zevenaar, bezocht de HBS in Doetinchem en studeerde Planologie in Nijmegen. Na zijn studie werd hij beleidsadviseur voor de gemeente Tilburg en woonde hij met zijn vrouw Ans in Loon op Zand : "Een mooie plaats in een mooi gebied, je kunt het vergelijken met Heeze" vindt Ben. Toen hij gemeentesecretaris werd in Waalwijk bleef het echtpaar in Loon op Zand wonen tot hij in 1993 directeur werd van de Kamer van Koophandel in Eindhoven, met als woonplaats Heeze. In 2010, toen de KvK na een fusie met Tilburg en Den Bosch goed op de rails stond, ging Ben op 60-jarige leeftijd met pensioen. Naast zijn werk waren er commissariaten bij een woningcorporatie en revalidatiecentrum, was hij voorzitter van Stichting Sport en Technologie en lid van de Raad van Toezicht van Kempenhaeghe en Lunetzorg. Ben: "Als je niet meer in een organisatie met een landelijk netwerk actief bent, heb je op den duur voor deze adviesfuncties minder toegevoegde waarde".

Vitaal

Als vitale gepensioneerde richtte Ben zich vervolgens op de lokale omgeving. Samen met een groep gemotiveerde mensen zette hij, als voorzitter, zijn schouders onder de realisatie van het nieuw te bouwen dorpshuis 't Perron. "Het was een geweldige periode die 4 jaar duurde". De bibliotheek werd in 't Perron ondergebracht maar de dreiging van wegbezuiniging hing in de lucht. Een aantal alerte Heezenaren richtten, in samenwerking met de gemeente, de 'Stichting Vrienden van de Bieb' op om met Biblotheek Dommeldal een bibliotheek te realiseren die in deze tijd bestaansrecht heeft. Ben is een fervent wandelaar en natuurliefhebber. Ook verzamelt hij graag mensen om zich heen om met elkaar dingen te doen. Zo is hij lid van een kookclub, wijnclub, IVN-fotoclub, Probus, een geschiedenis-leesclub en de Sociëteit in Heeze, vaak in de rol van oprichter en/of voorzitter. Ook maakt hij deel uit van de ledenraad van de Rabobank. Ben is een verbinder en houdt van harmonie: "Ik zie in elke groep het goede, het is de uitdaging om met de verschillende karakters in besturen iets goeds neer te zetten. Al ben je het aanvankelijk oneens, als je samen ergens voor gaat is het belangrijk dat je elkaar vindt".

Meer berichten

Shopbox