Zorg (ver)lenen en (ver)dragen

Heeze - Zorglandgoed 't Huisven komt in haar werk regelmatig mensen tegen die mantelzorg nodig hebben en geven. Uit de verhalen van haar deelnemers blijkt de complexiteit van kracht en kwetsbaarheid daarvan. Zorg nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen is voor veel mensen een realiteit. Vooral ouderen hebben hier in toenemende mate mee te maken, maar ook jongere mensen komen hiermee in aanraking. Zorg nodig hebben voor het leven van alledag is niet gemakkelijk. Het kan gevoelens oproepen van falen, tekortkomen, mislukken en niet de moeite waard zijn. De meeste mensen die zorg nodig hebben krijgen die meestal liefdevol van hun naasten. Zorgrelaties kennen vaak een speciale vorm van contact en intimiteit. Maar zorg verlenen, als mantelzorger bijvoorbeeld, is ook ingewikkeld. Er wordt een groot beroep gedaan op diegene die zorgt. De relatie met de zorgvrager verandert. Daarom ontwikkelde ’t Huisven samen met (on)breekbaar een programma voor zowel zorgvragers als mantelzorgers. Het is een programma van 10 bijeenkomsten. Deelnemers gaan met het thema “kwetsbaarheid en kracht van zorg nodig hebben en zorg verlenen” aan de slag. Kunst wordt hierbij als middel ingezet. De deelnemers maken onder begeleiding van (on)breekbaar een kunstkistje waarin zij hun ervaringen verbeelden. Binnen het programma hebben de natuurlijke omgeving, de dieren en de tuin van 't Huisven een belangrijke plek. Start van het programma is 18 april, 1 dagdeel per week gedurende 10 weken. Er wordt een vrijwillige bijdrage voor deelname gevraagd. Info op www.huisven.nl en of www.onbreekbaar.com Of bel Kirsten Hendrikx 06-83206565.

Meer berichten

Shopbox